Ropo Capital - Ropo 24

Ropo Teknologioiden puolivuosikatsaus

Ropon 24:n ja Ropo Onlinen käytettävyyden parantaminen sekä palveluidemme tietoturvan ylläpitäminen ja kehittäminen ovat osa jatkuvaa kehitystyötämme. Teemme vuoden aikana järjestelmäpäivityksiä, joissa tuomme palveluihimme uusia ominaisuuksia ja toiminnallisuuksia helpottamaan asiakkaidemme ja asiakkaidemme asiakkaiden arkea.

Yhtenä keskeisenä tavoitteenamme on hyödyntää palveluissamme mahdollisimman laajasti digitalisaatiota ja tukea asiakkaitamme laskutuksen sähköistysasteen kasvattamisessa. Nämä teemat ovat olleet keskiössä myös viimeisimmässä kehitystyössämme Ropo Teknologioissa, jota on joulukuusta 2023 lähtien luotsannut teknologiajohtaja Jarno Kastarinen.

Sähköinen muistuttaminen

Vuoden alussa toimme palveluumme E-reminder-tuotteen, joka mahdollistaa sähköisten maksumuistutusten lähettämisen eri kanavia hyödyntäen. Sähköinen muistuttaminen on odotettu lisäominaisuus, joka parantaa asiakaskokemusta, nopeuttaa maksuprosessia, mahdollistaa tarkan seurannan ja on samalla myös ympäristöystävällinen vaihtoehto. Valmistelemme parhaillaan myös sähköisten maksuvaatimusten käyttöönottoa.

Ropo 24:n käytettävyyden parantaminen

Viimeisen puolen vuoden aikana olemme kehittäneet Ropo 24:n hakutoimintoja, ottaneet käyttöön Apper Systems -operaattoriyhteyden verkkolaskutuksessa sekä parantaneet asiakaspalvelumme työkaluja sujuvoittamalla mm. tilityksiä ja kirjeiden hallintaa. Raportointia on myös parannettu laajentamalla BI-palvelussa näytettävän datan aikaväliä sekä yhdenmukaistamalla sähköisyysasteen laskentaa.

Olemme myös helpottaneet Ropo 24 -toimenpidekyselyiden käsittelyä ja seurantaa tuomalla palveluun uuden ominaisuuden, joka mahdollistaa avoinna olevien toimenpidekyselyiden tarkastelun helposti yhtiöittäin. Samalla olemme täydentäneet BI-raportointia toimenpidekyselyiden osalta.

Loppuasiakaskokemus ja asiakaspalvelun digitalisaatio

Tänä vuonna yksi keskeisistä kehitysteemoistamme on loppuasiakaskokemuksen parantaminen ja asiakaspalvelun digitalisaatio. Tavoitteenamme on tuoda asiakaspalveluprosesseihin nopeutta, helppoutta ja saumattomuutta hyödyntämällä monipuolisesti digitalisaation, tekoälyn ja automaation mahdollisuuksia.

Osana tätä kehitysprojektia olemme mm. uudistaneet puheluvalikkoamme niin, että IVR-järjestelmä kysyy lasku- tai asianumeroa ja tuo sen reaaliaikaisesti asiakaspalvelun käyttöön nopeuttaen ja helpottaen asian käsittelyä. Uudistamme parhaillaan myös Ropo Onlinea, jossa otimme helmikuussa käyttöön Tink-maksupalvelun nykyisen Nets-maksupalvelun rinnalle.

Ropon palveluiden toimintavarmuus ja laatu hyvällä tasolla

Kehitämme palveluitamme tiiviissä yhteistyössä asiakkaidemme kanssa ja keräämme palautetta palveluidemme toimivuudesta säännöllisesti. Lokakuussa 2023 toteutetun vuosittaisen asiakastyytyväisyyskyselyn mukaan tyytyväisyys Ropon palveluihin on edelleen hyvällä tasolla ja jopa hieman noussut edellisestä vuodesta. Kyselyn mukaan asiakkaamme ovat tyytyväisiä etenkin palvelun laatuun ja toimintavarmuuteen sekä Ropon kanssa tehtävään yhteistyöhön.

H2/2023 aikana käytettävyysaika sekä Ropo 24:n että Ropo Onlinen osalta oli 100 %. Tuemme palveluidemme käyttöä järjestämällä myös maksuttomia käyttökoulutuksia, jotka ovat saaneet asiakkailtamme paljon positiivista palautetta.

Syksyllä järjestimme Ropo 24 -käyttökoulutuksen muistutus- ja perintätoimeksiantojen seurannasta sekä laajemman teemawebinaarin, jossa syvennyimme kuluttaja-asiamiehen päivitettyyn linjaukseen hyvästä perintätavasta sekä perinnän käytäntöihin ja keinovalikoimaan. Seuraava käyttökoulutuksemme järjestetään 9.4.2024 ja sen aiheena on toimenpidekyselyiden käsittely Ropo 24:ssä. Webinaaritallenteet löytyvät Ropo 24:n käyttöohjeista.