Ropo Capital - asiakaspalvelu

Asiakaskysely: Ropon palveluiden toimintavarmuus ja laatu hyvällä tasolla

Toteutimme lokakuussa 2023 vuosittaisen asiakastyytyväisyyskyselymme, jonka mukaan tyytyväisyys Ropon palveluihin on edelleen hyvällä tasolla ja jopa hieman noussut edellisestä vuodesta.

Kyselyn mukaan asiakkaamme ovat tyytyväisiä etenkin palvelun laatuun ja toimintavarmuuteen ja pitävät Ropoa luotettavana ja asiantuntevana kumppanina – vastaajista 81 % pitää Ropoa luotettavana ja 80 % asiantuntevana.

Tutkimuksen mukaan 74 % on erittäin tyytyväisiä tai tyytyväisiä palveluihimme. Palveluiden osalta:

  • 80 % on tyytyväisiä toimintavarmuuteen ja laatuun
  • 79 % kokee yhteistyön Ropon kanssa toimivan hyvin
  • 75 % pitää palveluihin liittyvää viestintää laadukkaana
  • 74 % on sitä mieltä, että Ropon henkilöstöltä saa hyvää ja asiantuntevaa palvelua
  • 70 % mielestä vastausajat ovat hyvällä tasolla ja palvelua saa nopeasti.

Palveluiden käytöstä tarkemmin kysyttäessä 83 % vastaajista näkee, että systemaattinen muistuttaminen on tehokas tapa maksuviiveiden ja luottotappioiden pienentämiseen ja 80 % pitää prosessin läpinäkyvyyttä ja reaaliaikaista tiedonsaantia tärkeänä etuna.

Ropon asiakastyytyväisyyskysely kaikille asiakkaillemme toteutettiin 5.-19.10.2023. Vuosittaisella kyselyllä selvitämme asiakkaidemme tyytyväisyyttä palveluihimme sekä asiakaskokemusta ja Ropoon liittyviä mielikuvia. Kyselyssä tiedustellaan myös palveluidemme kehityskohteista.


Otteita asiakaskyselyn positiivisesta palautteesta:

”Toimitte erittäin asiakaslähtöisesti, kiitos siitä.”
”Käyttövarmuus, helppous ja asiakaspalvelun nopeus.”
”Hyvää ja toimivaa palvelua.”
”Helppokäyttöinen systeemi. Amatöörikin osaa tehdä laskun, vaikka varsinaisesti ei ymmärtäisikään mitään laskuttamisesta.”
”Toiminta ollut moitteetonta niissä palveluissa, joita käytämme.”
”Kehityssuunta on ollut erittäin hyvä kannaltamme. Jatkakaa samaan malliin.”