Raportointi

Ropon raportointi avaa reaaliaikaisen näkyvyyden laskutuksen eri vaiheisiin. Ropo 24 sisältää perustiedot laskutuksen kokonaisuudesta. BI-palvelun avulla voidaan pureutua tarkemmin asiakkaiden maksukäyttäytymiseen ja hakea laajempaa tietoa liiketoiminnan suunnittelun ja kehittämisen tueksi.

Ropon raportoinnin avulla nähdään reaaliajassa, kuinka paljon laskuja on ulkona, kuinka suuri osa avoimista laskuista on erääntyneitä, muistutettuja ja riitautettuja, ja millaisella aikajänteellä saatavien odotetaan kotiutuvan. Tietoja voidaan tarkastella konsernitasolla tai yhtiöittäin, ja jokaiseen laskutapahtumaan voidaan pureutua asiakas- tai laskukohtaisesti.

Myös muistutus- ja perintätoimien vaikutusta voidaan seurata reaaliajassa. Muistutus- ja perintätehtävien määrät, onnistumisprosentti, hitaimmat maksajat ja luottotappiot ovat haettavissa ja halutun aikajakson mukaan seurattavissa.

Kattava, reaaliaikainen raportointi pureutuu laskutuksen kokonaisuuteen ja helpottaa kassavirran ennustamista sekä saatavien asiakkaiden maksukäyttäytymisen kehittymisen seurantaa.

Raportointi

Haluatko lisätietoja? Asiantuntijamme auttavat mielellään.
Puh. +358 30 688 6553 | myynti@ropocapital.fi