Facebook LinkedIn Twitter Email

Laatupolitiikka

Luottamus on liiketoimintamme perusta, eikä luottamusta synny ilman laatua. Laatupolitiikkamme keskiössä on sertifioitu laatujärjestelmä; sertifiointi kattaa koko laskun elinkaaripalveluiden kokonaisuuden laskujen välityksestä saatavien hallintaan sisältäen IT-ratkaisut ja ylläpidon, käyttöönotot, palvelutuotannon ja asiakaspalvelun.

  • Ropon laskun elinkaaripalveluiden laatujärjestelmälle on myönnetty ISO 9001:2015 sertifikaatti. Sertifikaatti on myönnetty kesäkuussa 2018 ja on voimassa 2024 asti. Sertifikaatti edellyttää, että laatujärjestelmää ylläpidetään ja päivitetään aktiivisesti. Vuosittain toistuvilla ulkopuolisilla auditoinneilla varmistetaan toiminnan säilyminen standardin vaatimusten mukaisena ja laatujärjestelmän jatkuva edelleen kehittäminen.
  • Sertifioitu laatujärjestelmä on merkki jatkuvasti kehittyvästä toiminnasta. Standardi sitoo meidät systemaattiseen laadunhallintaan ja on tae siitä, että palveluidemme laatu on korkealla tasolla ja asiakkaiden laatuodotuksiin vastataan.
  • Asiakkaille laatupolitiikan kehittäminen ja tarkasti määritellyt laaduntarkkailuprosessit näkyvät tasaisena laatuna. Sertifioinnin myötä prosessimme ja toimintamallimme on tarkkaan määritelty ja dokumentoitu, mikä tehostaa riskienhallintaa ja parantaa palvelutasoon liittyvää varmuutta.
  • Sertifiointityön yhteydessä Ropon laaduntarkkailuprosesseja on kiristetty ja toimintamalleja laskujen välityksen ja laskun elinkaaripalveluiden osalta yhtenäistetty. Esimerkiksi kirje- ja laskuaineistojen välitysprosessi etenee entistä laajempien laaduntarkkailuvaiheiden läpi, käsittelyketjun valvonta on jaettu useampaan vaiheeseen ja aineistojen katselmointia on tiukennettu.

Ropo Capitalin sertifiointiarvioinnin toteutti Kiwa.


Laatupolitiikkamme peruselementit avautuvat arvojemme kautta:

Tuloksellisuus: Tulosta voidaan tehdä vain, kun palveluidemme laatu on asiakkaidemme vaatimalla tasolla. Olemme olemassa asiakkaitamme varten ja onnistumistamme mitataan sen mukaisesti. Tavoitteisiin pääsy on kiinni siitä, miten me ropolaiset kasvamme ja kehitymme yhtenä joukkueena. Siksi yhtiön tavoitteet ovat myös jokaisen ropolaisen tavoitteita ja yhtiön tunnuslukuja seurataan yhdessä säännöllisesti.

Rohkeus: Olemme tienraivaaja ja luomme uutta toimialaa. Meillä on vahva visio ja loppumaton halu tehdä paremmin. Emme ole ylläpitämässä olemassa olevaa vaan osaamme ja uskallamme muuttaa toimintamallit ja tuhota vanhan luodaksemme uutta. Kehitämme uusia ratkaisuja etunojassa, emme vain, kun asiakas pyytää.

Uuden oppiminen: Toimintaamme ohjaa vahva voittamisen kulttuuri. Jatkuva kehitys on toimintamme perusta – joka päivä pitää olla parempi kuin eilen. Ropolaisten sydämet sykkivät teknologialle. Se on meille palvelun mahdollistaja ja jatkuvan kehityksen kulmakivi. Palvelukehityksessä tärkeimpinä mittareinamme toimivat asiakastyytyväisyys ja käyttökokemus sekä valikoidut tunnusluvut.

Suorapuheisuus: Puhumme suoraan ja teemme, mitä lupaamme. Reagoimme kehityskohtiin nopeasti ja hyvin hoidettu asiakaspalvelu on meille kunnia-asia. Asiakaspalvelun mittaaminen on yksi laadunhallintamme kulmakivistä.

Työn ilo: Ropo on organisaatio, jossa tavoitteet ja vahva yrityskulttuuri ohjaavat tekemistä. Meillä työn ilo syntyy haasteisiin heittäytymisestä, motivaatiosta ja onnistumisen tunteista. Ropolaiset loistavat paineen alla ja yhdessä haetaan parasta mahdollista tulosta. Asiakkaitamme ja asiakkaidemme asiakkaita palvelee aina ammattitaitoinen ja motivoinut ropolaisten joukko.