Facebook LinkedIn Twitter Email

Historia ja juuret

Ropo on saanut alkunsa kahden menestyneen kuopiolaisyrityksen yhdistyessä. Ropon tarina alkoi, kun vahvasti startup-henkinen Trust Kapital osti Enfo Zenderin tiedonvälityspalveluliiketoiminnan vuonna 2017.  Samalla Ropon koko laskun elinkaaren kattava palvelukokonaisuus sai nykyisen muotonsa.

2008

Trust Perintätoimisto Oy perustetaan Kuopioon. Perustajayrittäjien työnjako on selkeä: Petri Tukiainen vastaa palvelun kaupallistamisesta ja Tuomo Rissanen hoitaa teknologian. Molempien ympärille kasvaa tärkeiden avainhenkilöiden tiimi.

2009

Ropo 24 julkaistaan alkuperäisellä TrustPoint-nimellä. Laskutukseen ja saatavien hallintaan keskittyvä ohjelmisto uudistaa suomalaisyritysten maksuvalvonnan tuomalla automatisoidun muistutus- ja perintäpalvelun myös pk-yritysten saataville. Ohjelmistokehitys tehdään alusta asti Kuopiossa.

2009-2011
Oma ohjelmistokehitys mahdollistaa ketteryyden. Myynti ja IT tekevät tiivistä yhteistyötä ja muodostavat Ropon asiakaskeskeisen kehityksen mallin. Kokonaisuutta on kehitetty alusta lähtien tiiviissä yhteistyössä asiakkaiden kanssa.

2012

Trust Perintä nimi vaihtuu Trust Kapitaliksi. Lopulta nimi menee läpi muodossa Trust Kapital TKG Oy. Nimenvaihdoksen taustalla on halu profiloitua kumppanina koko laskutuksen osalta – perintä on vain yksi osa kokonaisuutta.

2012-2013

Trust Kapital -konserni laajenee laskutussaatavien rahoituksella ja taloushallinnon palveluilla. Rahoituspuoli hoidetaan konserniin perustettavan Trust Finance Oy:n kautta. Yritysoston myötä konserniin yhdistetään myös tilitoimisto, joka saa nimen Trust Accounts Oy.

2014-2015

Trust kasvaa vauhdilla markkinahaastajaksi ja kilpailee pitkälle automatisoidulla laskutuksen kokonaisuudella, johon sisältyy maksuvalvonta, automatisoitu muistutus- ja perintäpalvelu sekä kattava raportointi. Asiakkaiden kokoluokka kasvaa.

Yhteistyö Enfon kanssa laskujen välityksen osalta syvenee ja kilpailutuksissa saadaan tärkeitä voittoja. Enfo tuo pöytään laskujen välityksen ja Trust vastaa saatavien hallinnasta.

2016

Sentica Partners ostaa enemmistön Trust Kapitalin osakekannasta. Perustajayrittäjät Petri Tukiainen ja Tuomo Rissanen jättäytyvät pois operatiivisesta toiminnasta. Artti Aurasmaa nimitetään toimitusjohtajaksi ja Pentti Tuunala hallituksen puheenjohtajaksi.

2017

Trust Kapital ostaa Enfo Zenderin tiedonvälityspalveluliiketoiminnan ja yhdistää laskujen välittämisen osaksi omaa laskun elinkaaripalveluaan. Uudesta kokonaisuudesta syntyy Ropo Capital, jonka juuret ulottuvat Enfo Zenderin kautta 1960-1970 -luvuille asti. Ropon nimissä lanseerataan koko laskun elinkaaren kattavan palvelukokonaisuus.

Konsernin toiminta keskittyy vahvasti laskun elinkaaripalvelun ympärille ja tilitoimistoliiketoiminta myydään Talenomille.

2018

Ropo valloittaa markkinaa ja voimakas kasvu jatkuu. Ropon mallin mukaan asiakas tarvitsee vain yhden kumppanin laskutukseen. Kysyntää riittää ja kasvua suunnitellaan myös Suomen rajojen ulkopuolelle.

2019

Sentica myy omistuksensa Adelis Equity Partnersille. Uuden pääomistajan myötä Ropon suomalaista palveluosaamista on tarkoitus viedä myös muihin Pohjoismaihin. Rasmus Molander nimitetään Ropon hallituksen puheenjohtajaksi.

Saman vuoden lopulla Ropo laajentaa yrityskaupalla Ruotsiin ostamalla pankkikonserni Collectorin omistuksessa olleen Colligent Inkasson koko osakekannan.