Facebook LinkedIn Twitter Email

Arvot ja liiketoiminta

Ropolaisuus on rohkeutta, jatkuvaa uuden oppimista ja aitoa innostusta. Ropon kehitystä eivät ohjaa tottumukset tai normit – haastamme laskutusmarkkinaa uusilla toimintamalleilla, ja ravistelemme rohkeasti totuttuja käytäntöjä. Kyseenalaistamme tottumukset ja autamme asiakastamme uudistumaan. Ohjaamme taloushallinnon ja laskutuksen menneen raportoinnista datan avulla ennakointiin.

Olemme strateginen kumppani, jonka kanssa yhteistyötä rakennetaan pitkäjänteisesti. Kilpailemme teknologialla, käyttökokemuksella ja parhaalla asiantuntemuksella.

Ropon arvoja ei ole keksitty lennosta, vaan niissä kuuluu ropolaisten ääni. Arvot näkyvät kaikessa tekemisessämme ja ne kuvaavat rehellisesti toimintakulttuuriamme ja ropolaista ajatusmaailmaa.


Tuloksellisuus

Jokainen meistä tekee töitä asiakkaidemme ja Ropon menestyksen eteen. Kaikki mitä tehdään, tehdään määrätietoisella draivilla ja erinomaiseen tulokseen tähdäten. Meillä tuloksellisuuteen ohjaa vahva voittamisen kulttuuri – se on paloa kehittyä ja tehdä paremmin, mutta ennen kaikkea se on sitä, että ylletään yhdessä parhaaseen mahdolliseen lopputulokseen. Kasvun taustalla on aina valtava määrä järjestelmällistä työtä.


Rohkeus

Emme ole ylläpitämässä olemassa olevaa. Meillä on rohkeutta kyseenalaistaa totuttuja toimintamalleja ja luottoa siihen, että oma visio kantaa. Osaamme ja uskallamme tuhota vanhan luodaksemme uutta. Koviin kasvutavoitteisiin ei ylletä tekemällä samoja asioita vuodesta toiseen.


Uuden oppiminen

Ropon kehitystä eivät ohjaa tottumukset tai normit. Haastamme markkinaa uusilla toimintamalleilla, ja ravistelemme rohkeasti totuttuja käytäntöjä. Nykytila ei riitä – pitää omaksua uutta ja olla aina parempi kuin eilen. Uuden oppiminen on menestyksen edellytys.


Suorapuheisuus

Meillä uskalletaan sanoa asiat suoraan. Se lujittaa luottamusta työyhteisön sisällä, mutta myös asiakassuhteissa. Meillä suoruus tarkoittaa sitä, että puhutaan reilusti, avoimesti ja uskalletaan olla asioista myös eri mieltä. Se on myös nopean kehityksen edellytys; Emme hukkaa aikaa siihen, että asioita kierrellään, vaan asioihin tartutaan aikailematta.


Työn ilo

Parasta työssä on innostus. Se, että uskoo siihen asiaan, minkä eteen tekee töitä ja arvostaa omaa työpanostaan. Työn ilo syntyy haasteisiin heittäytymisestä, motivaatiosta ja onnistumisen tunteista, mutta myös mahtavasta yhteishengestä, meidän näköisestä yrityskulttuurista ja työyhteisöstä, jossa oikeasti saa olla oma itsensä.