Facebook LinkedIn Twitter Email

Vastuullisuus

Vastuullisuus on tekoja ja omien arvojen mukaan toimimista. Ropon vastuullisuusperiaatteiden keskiössä ovat ihmiset: asiakkaat, asiakkaan asiakkaat ja ropolaiset. Vastuullisuus näkyy kaikilla liiketoimintamme osa-alueilla ja koostuu neljästä kokonaisuudesta:

 Terveys ja hyvinvointi


 • Haluamme, että jokainen ropolainen on onnellinen ja voi hyvin. Työnantajana meillä on vastuu huolehtia työntekijöidemme hyvinvoinnista.
 • Tarjoamme hyvät työolosuhteet sekä onnistumista ja työmukavuutta tukevat työvälineet.
 • Kattava työterveys ja vakuutukset ovat osa pitkäjänteisen hyvinvoinnin rakentamista.
 • Ropo Growth -keskusteluilla tuetaan suorapuheista ja välitöntä kulttuuria ja varmistetaan, että jokainen tulee kuulluksi.
 • Kannustamme terveisiin elämäntapoihin ja tasapainoiseen arkeen henkilöstöeduilla ja yhteisellä tekemisellä. Esimerkkeinä liikunta- / kulttuuriraha, lounasetu, kuntosaliedut, yhteiset liikunta-aktiviteetit ja terveelliset palaveritarjoilut.

Tasa-arvo ja ihmisoikeudet


 • Korostamme kulttuuria, jossa jokainen saa olla oma itsensä. Yhteisössämme arvostetaan yksilöiden välistä tasa-arvoa.
 • Haluamme, että jokaisella on oikeus näkyä ja kuulua juuri sellaisena kuin on.
 • Meillä on nollatoleranssi kiusaamiseen, syrjintään ja epäasialliseen kohteluun.
 • Huolehdimme siitä, että vaikeistakin asioista on mahdollisimman helppo kertoa. Apunamme on Whistleblowing-palvelu, jonka kautta aiheita voi nostaa esille nimettömänä.
 • Kunnioitamme ihmisoikeuksia emmekä hyväksy lapsityövoiman käyttöä, pakkotyötä tai muita ihmisoikeusloukkauksia.

Etiikka ja rehellisyys


 • Lait ja asetukset määrittävät toimintaamme. Olemme mukana kehittämässä maksuvalvonta-alan käytänteitä ja vastuullisia toimintatapoja Ropon hyvän perintätavan ja eettisten periaatteiden mukaisesti
 • Toimimme säännellyllä toimialalla ja liiketoimintaamme ohjaavat laki ja asetukset. Otamme kaikessa toiminnassamme huomioon toimintaamme säätelevät lait sekä viranomaisohjeet.
 • Olemme sitoutuneet Suomen Perimistoimistojen Liiton vastuullisen perinnän pelisääntöihin ja rakennamme yhdessä alan parhaita käytäntöjä.
 • Emme ota asiakkaiksemme kulutusluotto- / pikavippiyhtiöitä tai muita yrityksiä, joiden toiminta merkittävästi lisää ylivelkaantumisen ja velkaongelmien riskiä.
 • Meillä on velvollisuus ilmoittaa kaikista rahanpesuun tai terrorismin rahoittamiseen liittyvistä epäilyistä viranomaisille. Tähän liittyen meillä on myös velvollisuus tunnistaa asiakkaamme – näin varmistamme harmaan talouden ja muiden väärinkäytösten ehkäisemisen.
 • Digitalisoituvassa maailmassa myös asiakkaidemme tietosuojasta ja tietoturvasta huolehtiminen on meille kunnia-asia.

Ympäristö ja yhteiskunta


 • Liiketoimintamme perustuu digitaalisiin ratkaisuihin – kannustamme myös asiakkaitamme kestäviin valintoihin.
 • Sähköinen laskutus on paitsi organisaatioiden myös yksityishenkilöiden hiilijalanjäljen pienentämistä. Sähköisyysasteen nostaminen on yksi tavoitteistamme.
 • Tapaamme asiakkaita ja kumppaneita mielellämme kasvokkain, mutta suosimme aika- ja energiatehokkaita etäyhteyksiä silloin, kun se on osapuolten kannalta järkevää.
 • Kierrätämme toimistoillamme ja suosimme ympäristöystävällisiä valintoja.
 • Tuemme pyöräilyä: toimistoillamme on hienot Ropofillarit henkilöstön käytössä ja hyvät parkkialueet myös pyöräilijöille.
 • Suosimme läppäreitä, joilla on pienempi sähkönkulutus
 • Tuemme meille tärkeitä tahoja sponsoroimalla ja erilaisin kumppanuuksin. Kohteet valitaan Ropon arvojen mukaan ja henkilöstömme äänestämänä.