Ropo Capital - CFO

Ropon vuosittainen yrityskuva- ja asiakaskokemustutkimus toteutetaan elo-syyskuussa

Käynnistämme elokuussa vuosittaisen yrityskuva- ja asiakaskokemustutkimuksen Ropon asiakaspalvelun ja maksuneuvonnan kanssa asioineille asiakkaille.

Tutkimuksen avulla haluamme selvittää, millaisia mielikuvia Ropoon liittyy, miten asiakkaat kuvaavat asiakaskokemustaan ja millaista asiointikäyttäytyminen on eri kanavissa. Vastausten perusteella arvioimme asiakaspalvelumme nykytilaa ja onnistumistamme sekä keräämme palautetta palvelumme kehittämiseksi.

Tutkimukseen kutsutaan viimeisen neljän kuukauden aikana asiakaspalvelussamme asioineita asiakkaita ja se toteutetaan puhelinhaastatteluina sekä verkkokyselynä. Teknisestä toteutuksesta vastaa tutkimustoimisto Feelback Oy.

Yrityskuva- ja asiakaskokemustutkimus toteutetaan vuosittain. Voit tutustua vuoden 2022 tuloksiin tästä »