NPS 66 - Ropo Capital

Asiakkaidemme tyytyväisyys hyvällä tasolla – NPS 66

Päättäjien ja vaikuttajien NPS-kysely on yksi tärkeimmistä mittareistamme ja se toteutetaan kaksi kertaa vuodessa. Ropon suositteluaste on säilynyt mittauksessa hyvällä tasolla vuosi toisensa jälkeen – myös touko-kesäkuussa 2023 toteutetussa NPS-kyselyssä saimme erinomaisen tuloksen suositteluluvun ollessa 66. Tulos on parantunut edellisestä mittauksesta, jolloin vastaava luku oli 64.

Kyselyn mukaan asiakkaat ovat erityisen tyytyväisiä toimivaan yhteistyöhön ja asiantuntevaan palveluun. Kiitosta saivat myös nopea reagointikyky sekä ratkaisukeskeisyys.

Kyselyn kohdejoukkona olivat avainasiakkaidemme päättävässä asemassa olevat henkilöt ja palveluvastaavat. NPS-kyselyssä pyydetään arvioimaan, kuinka todennäköisesti vastaaja suosittelisi palveluamme ystävälleen/kollegalleen (asteikko 0–10). Myös vapaan palautteen antaminen on mahdollista. Nettosuositteluindeksissä eli NPS-mittarissa luku asettuu välille -100 (ei yhtään suosittelijaa) ja 100 (ei yhtään arvostelijaa).

NPS 66 - Ropo Capital


Poimintoja avoimista palautteisesta

  • Asiakaspalvelu on asiantuntevaa, laadukasta ja ystävällistä.
  • Pitkän yhteistyön aikana taso on pysynyt yllä. Myös teknisesti Ropon toiminnot ovat toimineet kiitettävästi, ja ongelmien kohdalla ne on saatu selvitettyä lyhyellä vasteajalla.
  • Asiakaspalvelu on osaavaa ja innolla mukana kehittämässä yrityksen tarpeisiin sopivia palikoita.
  • Projektit sujuvat soljuen. Kaiken kaikkiaan on ilo työskennellä Ropon kumppanina sekä yrityksenä että yrityksen työntekijänä.
  • Ropolla osataan olla joustavia ja ymmärretään hyvin meidän liiketoimintaa, mikä helpottaa asioiden käsittelyä ja edistämistä.
  • Ropon kanssa yhteistyö on ollut erittäin sujuvaa ja miellyttävää. Ropo 24 -palvelu on helppokäyttöinen ja selkeä.
  • Suoraviivaiset prosessit ja aivan mahtavaa palvelua!
  • Yhteistyö on sujunut aina hienosta. Aina nopeat vastaukset ja selvitykset. Myös kehitystyötä on helppo tehdä yhdessä.