Facebook LinkedIn Twitter Email

Ropo Capital

Lasku on iloinen asia.
Kun yritys saa myymästään tavarasta tai palvelusta rahansa, pyörii kyseisen yrityksen lisäksi koko yhteiskunta.

Meidän tehtävämme on huolehtia yritysten laskutuksesta kokonaisuutena. Palveluvalikoimamme kattaa koko laskun elinkaaren. Olemme alan johtava kotimainen toimija, mutta edelleen yhtä ketterä kuin aiemminkin. Asiakasyrityksemme ovat pieniä ja maan suurimpia.

Olemme muuttamassa koko toimialaa ja luomassa laskutuksen uutta aikaa. Ratkaisumme perustuvat teknologiaosaamiseen, prosessien tehokkaaseen digitalisointiin ja vahvaan automaatioon. Palvelut tuotetaan motivoituneen ja yhteen hiileen puhaltavan henkilöstön voimin.

Avullamme yritykset ja yhteiskunta pidetään elinvoimaisina tulevaisuudessakin.
Huomenna pitää olla parempi kuin eilen.

Ropo Capital_tunnusluvut

Ropo Yrityksenä

Kun muutoksen tuulet puhaltavat, toiset rakentavat tuulensuojia. Me näemme muutoksessa mahdollisuuksia ja rakennamme tuulimyllyjä. Uskomme, että kaikki mikä on digitalisoitavissa digitalisoituu. Uskomme myös, että parhaaseen lopputulokseen päästään, kun jokainen hyödyntää omia vahvuuksiaan ja panostaa oman osaamisensa kehittämiseen.

Ropo on sydämeltään teknologiatalo, jossa keskitytään laskutuksen palveluiden kehittämiseen yhdessä asiakkaiden kanssa, omaa teknologiaa hyödyntäen. Olemme suomalaisen suorapuheisia ja pidämme sen minkä lupaamme.

Laatupolitiikka

Luottamus on liiketoimintamme perusta. Asiakkaamme luottavat palveluihimme ja siihen, että meidän kanssamme hommat toimivat hyvin. Luottamusta ei synny ilman laatua. Siksi laadunhallintajärjestelmämme on rakennettu asiakkaidemme kannalta tärkeimmät osa-alueet huomioiden.

Laatupolitiikkamme peruselementit avautuvat arvojemme kautta:

Työn ilo – Ropolaisten innostus ja sitoutuminen työhön ovat asiakkaillemme tarjottavan laadun perustana. Mittaamme työtyytyväisyyttä aktiivisesti ja kehitämme työyhteisöämme niin, että voimme tarjota parhaan mahdollisen työpaikan jokaiselle ropolaiselle. Näin asiakkaitamme ja asiakkaidemme asiakkaita palvelee aina ammattitaitoinen ja motivoinut joukko ropolaisia.

Rohkeus – Haluamme olla edelläkävijä ja toimialamme uudistaja. Uskallamme luottaa omaan visioomme ja ennakoimme toimialamme muutoksia ja megatrendejä. Näistä lähtökohdista rakennamme asiakkaidemme liiketoimintaa tukevia ratkaisuja.

Uuden oppiminen – Kehitystämme ohjaa halu olla aina parempi kuin eilen. Kiinnostuksemme teknologiaan ja uusiin ratkaisuihin ohjaa meitä tarjoamaan asiakkaillemme kiinnostavia palveluja, jotka ovat aina kehityksen kärjessä. Palvelukehityksessä tärkeimpinä mittareinamme toimivat asiakastyytyväisyys ja valikoidut tunnusluvut.

Suorapuheisuus – Meillä uskalletaan sanoa asiat suoraan. Reagoimme kehityskohtiin nopeasti ja hyvin hoidettu asiakaspalvelu on meille kunnia-asia. Asiakaspalvelun mittaaminen on yksi laadunhallintamme kulmakivistä.

Tuloksellisuus –Tulosta voidaan tehdä vain, kun palveluidemme laatu on asiakkaidemme vaatimalla tasolla. Olemme olemassa asiakkaitamme varten ja onnistumistamme mitataan sen mukaisesti. Tavoitteisiin pääsy on kiinni siitä, miten me ropolaiset kasvamme ja kehitymme yhtenä joukkueena. Siksi yhtiön tavoitteet ovat myös jokaisen ropolaisen tavoitteita ja yhtiön tunnuslukuja seurataan yhdessä säännöllisesti.

Laatujärjestelmämme täyttää ISO 9001:2015 -standardin vaatimukset. Sertifiointiin sisältyy laskun elinkaaripalvelut laskujen välityksestä saatavien hallintaan sisältäen IT-ratkaisut ja ylläpito, käyttöönotot, palvelutuotanto ja asiakaspalvelu.