Facebook LinkedIn Twitter Email

ROPO CAPITAL: Arvot, visio ja strategia

Miksi olemme olemassa


Suomessa on kunnia-asia huolehtia velvoitteistaan. Siihen perustuu suomalaisen yhteiskunnan suurin kilpailuetu – luottamus. Ropo on olemassa, jotta asiakkaamme voivat kasvaa kannattavasti omaan ydinosaamisensa keskittyen. Me huolehdimme laskutuksesta, maksamiseen liittyvästä asiakaspalvelusta ja tehokkaasta kassan kierrosta. Palvelumme pitävät talouden rattaat pyörimässä ja vahvistavat suomalaista luottamuksen kulttuuria.

Missä olemme nyt ja mihin olemme menossa


Olemme haastaja perinteisillä laskutuksen, reskontran hoidon, saatavien hallinnan ja rahoituksen toimialoilla. Suomessa olemme merkittävä palveluyhtiö – välitämme noin joka kuudennen laskun Suomessa. Palveluihimme luottaa yli 8.000 yritystä.

Tarinamme on kuitenkin vasta alussa – vuonna 2020 tavoitteenamme on olla kotimainen markkinajohtaja laskun elinkaaripalveluissa. Haluamme auttaa yhä useampaa suomalaista yritystä ja tarjota markkinoiden parhaat ratkaisut. Uskomme, että suomalaisille parhaat palvelut pärjäävät kilpailussa myös kansainvälisesti. Laskutuksen uudistamisessa me haluamme olla maailman parhaita.

Miten sinne pääsemme


Kasvumme rajoja eivät määritä markkinoiden koko, kilpailijoiden toimenpiteet tai markkinoiden muutokset, vaan oma kykymme kasvaa yksilöinä ja yhtenä joukkueena. Haluamme olla teknologinen edelläkävijä, mutta myös teknologiamme takana on aina ihminen.

Vahvuutemme perustuu joukkueena toimimiseen, jossa jokainen Ropolainen voi luottaa toisen tukeen jokaisessa tilanteessa. Uskomme, että merkittävin kilpailuetumme lähde on omintakeinen ja ainutlaatuinen kulttuurimme, jonka kiteyttää parhaiten arvojamme peilaava Luottamuksen kehä.

Mihin sitoudumme – 100% luottamus


Liiketoimintamme perustana on luottamus. Asiakkaamme luottavat meille yhden liiketoimintansa avainprosesseista – me vastaamme siitä, että laskutus toimii. Myös meidän kulttuurimme rakentuu luottamuksen ympärille. Ydinarvomme ovat:

Työn Ilo: Työstä saa ja pitää innostua. Saamme työmme tuloksista aitoa iloa, jota osaamme myös juhlia yhdessä.

Rohkeus: Olemme olemassa rakentaaksemme uutta – emme ylläpitääksemme olemassa olevaa. Vaatii rohkeutta kokeilla uutta ja sitkeyttä kohdata eteen tulevat haasteet.

Uuden Oppiminen: Päivä ilman uuden oppimista on hukkaan heitetty mahdollisuus. Kiinnostuksemme uusiin ratkaisuihin ja rohkeat kokeilut parempien palveluiden kehittämiseksi johtavat jatkuvaan kasvuun ja kehitykseen. Tämä on yhteinen tavoitteemme ja ilon aihe.

Suorapuheisuus: Annamme ja otamme palautetta suoraan, jatkuvasti ja kiertelemättä. Suorapuheisuuden kulttuuri vaatii meiltä ja kumppaneiltamme rohkeutta. Uskomme, että se on suorin tie jatkuvan oppimisen ja kehityksen polulla.

Tuloksellisuus: Olemme olemassa asiakkaitamme varten. Kaiken tekemisemme tavoitteena on asiakkaan palveleminen aina eilistä paremmin. Kehittymisen halu johtaa parempiin taloudellisiin tuloksiin niin asiakkaillemme kuin meillekin. Tuloksellinen tekeminen on työn ilon perusta ja vahvistaa entisestään luottamuksen kehää ja positiivista kierrettä.