Facebook LinkedIn Twitter Email

ROPO CAPITAL Värdegrund, vision och strategi

Varför vi finns till


I Finland är det en hederssak att sköta sina förpliktelser. Den baseras på det finländska samhällets största konkurrensfördel – tillit. Ropo finns till så att våra kunder kan växa lönsamt med fokus på sin egen kärnkompetens. Vi tar hand om faktureringen, kundtjänsten i anslutning till betalningar och effektiva kassaflöden. Vår tjänst håller de ekonomiska hjulen i rullning och stärker den finländska förtroendekulturen.

Var är vi nu och vart är vi på väg


Vi utmanar traditionell fakturerings-, reskontrahanterings-, fordringshanterings- och finansieringsbranscher. Vi är ett betydelsefullt tjänsteföretag i Finland – vi skickar var sjätte faktura i Finland. Över 8 000 företag förlitar sig på våra tjänster.

Vår historia har ändå bara börjat – vår målsättning för 2020 är att vara marknadsledande inom tjänster för fakturans livscykel i Finland. Vi vill hjälpa ännu flera finländska företag och erbjuda marknadens bästa lösningar. Vi tror att de bästa tjänsterna för finländarna är konkurrenskraftiga även internationellt. Vi vill vara världsbäst i att modernisera faktureringen.

Hur når vi dit


Vår tillväxt begränsas inte av marknadens storlek, konkurrenternas åtgärder eller förändringarna på marknaden, utan vår kompetens växer som en homogen grupp. Vi vill vara en teknisk föregångare, men även bakom vår teknik finns alltid en människa.

Vår styrka är baserad på arbete i grupp, där varje Ropo-anställd kan förlita sig på varandras stöd i alla situationer. Vi tror att vår originella och unika företagskultur är främsta källan till konkurrensfördelar, som bäst speglas av våra värdegrunder i Förtroendesfär.

Vad förbinder vi oss till – 100 % förtroende


Basen för vår affärsverksamhet är förtroende. Våra kunder anförtror oss en av nyckelprocesserna i sina affärsverksamheter – vi ansvarar för att faktureringen fungerar. Även vår kultur är byggd kring förtroende. Vår kärnvärden är:

Arbetsglädje: Arbetet ska och bör inspirera. Våra arbetsresultat ger oss sann glädje, som vi även kan fira tillsammans.

Mod: Vi finns till för att bygga nytt – inte för att upprätthålla det befintliga. Det kräver mod att prova på något nytt och envishet för att möta motgångar.

Lärande: En dag utan nya lärdomar är en bortkastad möjlighet. Vårt intresse för att hitta nya lösningar och modigt prova på att utveckla nya tjänster leder till ständig tillväxt och utveckling. Det är vårt gemensamma mål och glädjeämne.

Uppriktighet: Vi ger och får feedback direkt, ständigt och utan omvägar. Vår uppriktighetskultur kräver att både vi och våra partners är modiga. Vi tror att det är rakaste vägen till ständigt lärande och utveckling.

Effektivitet: Vi finns till för våra kunder. Målet för alla våra handlingar är att alltid betjäna kunden bättre än tidigare. Viljan att utvecklas leder till bättre ekonomiska resultat, både för våra kunder och oss. Resultatinriktade handlingar är en bas för arbetsglädje och stärker förtroendecykeln och den positiva spiralen.