Ropo Capital - Käyttöönottoprojektit NPS 2023

Ropon käyttöönottoprojektit saavat kiitosta – NPS 79

Seuraamme asiakastyytyväisyyttä tiiviisti koko asiakassuhteen ajan ja keräämme palautetta systemaattisesti alkaen palveluidemme käyttöönotosta. Vuonna 2023 käyttöönottoprojektiemme yhteenlaskettu NPS-luku oli 79, joka on erinomainen tulos (vastausprosentti 55 %).

Kyselyn mukaan asiakkaamme ovat tyytyväisiä etenkin projektijohdon laatuun, hyvään tiimityöhön sekä Ropon ratkaisukeskeiseen asenteeseen ja positiiviseen vuorovaikutukseen. Palveluiden käyttöönottoa helpottavat myös Ropon valmiit käyttöönottomallit.

Käyttöönottoprojektin NPS-kyselyssä pyydetään arvioimaan, kuinka todennäköisesti vastaajat suosittelisivat Ropoa käyttöönoton perusteella. Palautetta pyydetään myös mm. projektin aikataulullisesta onnistumisesta, yhteistyön sujuvuudesta sekä tuotantokäytön aloituksen ja sovittujen käytäntöjen toteutumisesta.

Käytämme mittaamisessa yleisesti tunnettua nettosuositteluindeksiä eli NPS-mittaria (Net Promoter Score), jossa luku asettuu välille -100 (ei yhtään suosittelijaa) ja 100 (ei yhtään arvostelijaa).


Poimintoja avoimista palautteista:

 • Projektissa oli aina mukava tunnelma sekä tekemisen ja osaamisen meininki.
 • Sitoutunut projektiryhmä työskenteli yhdessä hyvin ratkaisukeskeisesti.
 • Ongelmat ratkaistiin nopeasti. Olemme äärimmäisen tyytyväisiä teidän tiimiin!
 • Laskujen muodostaminen aineistosta onnistui todella ketterästi ja muutokset tapahtuivat nopeasti.
 • Selkeä ja ystävällinen kommunikaatio sekä raudan kova kärsivällisyys Ropon puolesta.
 • Tarvittavat muutokset ymmärrettiin hyvin ja toteutettiin nopeasti. Muutokset menivät kerralla maaliin.
 • Teidän kohdalla riman ylitys on todella haastavaa, koska teette erittäin hyvää jälkeä.
 • Vaikeissa tilanteissa Ropo lähti hyvin tukien selvittämään, voisiko siellä suunnalla ratkaista tämän ja mikä olisi sujuvin ja nopein vaihtoehto hoitaa vaikea asia.
 • Rauhallista ja kaikin puolin ammattitaitoista toimintaa.
 • Yleensä uuden käyttöönottamisessa on haasteita, mutta tässä kohtaa kaikki toimi loistavasti.
 • Selkeä keskustelu, selkeät pyynnöt sekä huumoritaju kaupan päälle.