Ropo Capital - Ropo 24

Ropo Teknologioiden puolivuosikatsaus

Pidämme Ropolla huolen siitä, että asiakkaidemme käytössä olevat Ropon teknologiat ja järjestelmät kehittyvät jatkuvasti. Teemme vuoden aikana järjestelmäpäivityksiä, joissa tuomme palveluihimme uusia ominaisuuksia ja toiminnallisuuksia helpottamaan asiakkaidemme arkea.

Palveluidemme käytettävyyden parantaminen sekä tietoturvan ylläpitäminen ja kehittäminen ovat osa jatkuvaa kehitystyötämme. Viimeisen puolen vuoden aikana olemme mm. sujuvoittaneet Ropo 24 -palvelun sisäänkirjautumista, kehittäneet järjestelmän hakutoimintoja sekä selkeyttäneet kulujen ja suoritusten seurantaa korvaamalla kululajien tunnistekoodit seliteteksteillä. Myös palvelun valuuttavalikoimaa on laajennettu ja mahdollistettu turvasähköpostiviestien lähettäminen suoraan Ropo 24:n kautta. Lisäksi olemme valmistelleet sähköisen muistuttamisen käyttöönottoa.

Reaaliaikainen raportointi on keskeinen osa Ropon palvelumallia mahdollistaen täyden näkyvyyden laskutuksen kaikkiin vaiheisiin. Raportoinnin osalta parannuksia on tehty sekä sähköpostiraportteihin että BI-palveluun, jossa on mm. helpotettu maksuajan ja -viiveen kehittymisen seurantaa, selkeytetty sähköisyysasteen laskentaa sekä lisätty myyntilaskujen yhteyteen tieto kustannuspaikasta, jota voi käyttää myös hakusuodattimena.

Käytettävyys ja käyttötuki

H1/2023 aikana käytettävyysaika Ropo 24:n osalta oli 100 % ja Ropo Onlinen osalta 99,99 %. Tuemme palveluidemme käytettävyyttä järjestämällä myös maksuttomia webinaareja, jotka ovat avoimia kaikille asiakkaillemme. Webinaaritallenteet löytyvät Ropon nettisivuilta ja Ropo 24:stä.

Viimeisen puolen vuoden aikana Ropo 24 -käyttökoulutuksia on järjestetty mm. tulostettavien laskujen välitykseen sekä muistutus- ja perintätoimeksiantojen seurantaan liittyen. Teemawebinaareissa on puolestaan käsitelty laskutuksesta saatavan datan hyödyntämistä sekä perehdytty luottoriskien hallintaan ja uudistuneeseen luottotietolakiin.

Asiakkaat kehitystyön keskiössä

Asiakaslähtöinen ote ja nopea reagointi ovat aina olleet Ropon vahvuuksia. Varmistaaksemme ketterän kehityksen ja asiakaslähtöisyyden myös yhtiömme kasvaessa ja kansainvälistyessä, teknologiatiimimme osallistui Ropolle räätälöityyn koulutusohjelmaan, jonka päätavoitteina oli eri rooleihin liittyvien vastuualueiden selventäminen ja ketterän kehityksen periaatteiden kirkastaminen.

Ropo kehittää palveluitaan tiiviissä yhteistyössä asiakkaidensa kanssa. Jatkuvalla kehitystyöllä haluamme varmistaa, että palvelumme on paras mahdollinen sekä Suomessa että kansainvälisillä markkinoilla. Elokuussa käynnistimme asiakastutkimuksen, jonka avulla pyrimme selvittämään, miten laskutus-, reskontra- ja perintäpalveluratkaisumme vastaavat asiakkaidemme tarpeisiin ja mitkä asiat vaikuttavat vahvimmin onnistuneen palvelukokemuksen muodostumiseen. Tutkimuksen tuloksia tullaan hyödyntämään palvelukehityksessämme.