Laskun elinkaaripalvelu on kuopiolainen innovaatio – suomalainen fintech kiinnostaa myös maailmalla

Ropo Capital on kasvanut Suomen johtavaksi laskun elinkaaripalveluiden tarjoajaksi ja laajentaa toimintaansa Pohjoismaissa. Yhtiön juuret ovat Kuopiossa, jossa sijaitsee myös konsernin päätoimipiste. Nyt kuopiolainen teknologia tuo laskun elinkaaripalvelun osaksi yritysten arkea Suomen lisäksi Ruotsissa ja Norjassa.

Ropo Capitalilla kasvuharppauksia otetaan koronasta huolimatta. Yhtiö on laajentanut markkina-asemaansa orgaanisen kasvun lisäksi yritysostoin – viimeisen puolentoista vuoden aikana yhtiö on ostanut neljä yritystä Ruotsissa ja Norjassa. Viimeisimmäksi Ropo Capital -nimen alle yhdistettiin Postin informaatiologistiikkayhtiöt Posti Messaging AB ja Posti Messaging AS.

Vuosittain Ropon palveluiden kautta lähetetään 170 miljoonaa laskua ja muuta dokumenttia, joista yli kolmannes Suomessa. Kasvun myötä Ropo Capital Groupin yhteenlaskettu liikevaihto lähestyy 100 miljoonaa euroa ja henkilömäärä on noin 400 työntekijää, joista Suomessa työskentelee noin 230.

Aktiivisia asiakkaita Ropo Capitalilla on yli 10 000. Suurin osa hyödyntää laskun elinkaaren hallinnan kokonaispalvelua, mutta osa asiakkaista käyttää ainoastaan laskujen välityspalvelua ja osa muistutus- ja perintäpalvelua. Pienyrityksistä osa hyödyntää perintää yksittäisten laskujen osalta, kun saatavien kotiuttaminen ei ole omin muistutuksin onnistunut.

Viimeaikaisista yritysostoista kaksi toimi aiemmin vain informaatiologistiikan alalla ja toiset kaksi keskittyivät luotonhallinnan ratkaisujen tarjontaan. Suomessakin luotonhallinnan ratkaisut luottopäätöspalveluista perintään ovat osa Ropon palvelukokonaisuutta.

Ropo Capitalin toimitusjohtaja Ilkka Sammelvuo kertoo, että automatisoitu reskontravalvonta yhdistettynä systemaattiseen muistutus- ja perintäpalveluun on asiakkaille merkittävä lisäarvo ja keskeinen osa laskun elinkaaren hallintaa.

– Vaikka meidän ydinpalvelumme keskittyy koko laskun elinkaaren hallintaan, kasvumme myötä olemme myös merkittävä luotonhallinnan palveluiden tarjoaja. Perintä on osa palvelukokonaisuuttamme ja olemme senkin osalta tärkeä kumppani asiakkaillemme. Kilpailuetumme on nimenomaan se, että tarjoamme kokonaisratkaisun koko elinkaaren hallintaan – laskujen välityksestä muistutus- ja perintäpalveluihin asti, Sammelvuo korostaa.

Ropon palvelun avulla laskun tilaa seurataan automatisoidusti laskun lähetyksestä maksusuoritukseen asti. Saatavien tila, ikäjakauma, maksuviiveet ja maksuvalvonnan vaikutukset ovat reaaliajassa seurattavissa. Eräpäivien ylittyessä muistutus- ja perintätoimet aloitetaan tarkasti määritellyn prosessin mukaisesti.

– Asiakkaan maksukäyttäytymisen seuraaminen on tärkeä osa luottoriskien hallintaa – Ropon yhden palveluntarjoajan mallilla pystymme avaamaan asiakkaillemme kattavan statistiikan koko laskusta maksuun -prosessin ajalta. Tarjoamme sellaista laskutuksen analytiikkaa ja kokonaisvaltaista raportointia, jota harvalla on aiemmin ollut tarjolla, Sammelvuo lisää.

Ropon palvelu perustuu itse kehitettyyn innovaatioon. Oma ohjelmistokehitys ja vahva teknologiaosaaminen mahdollistavat ketteryyden ja ulkopuolisista rajoitteista riippumattoman kehityksen.


Kasvu vaatii aina tekijänsä. Uusien asiakkuuksien myötä Ropolla tarvitaan lisää osaajia – avoimet työpaikat löydät täältä.