Facebook LinkedIn Twitter Email

Ropo Capital

När företaget får betalt för en såld vara eller tjänst, går inte bara ifrågavarande företag runt utan även hela samhället.

Vår uppgift är att hantera företagets fakturering som en helhet. Våra konkurrenter sköter bara en del av processen, t.ex. betalningsövervakningen. Vi sköter hela.

Vårt namn har varit Trust Kapital fram till nu. Nu utökar vi vårt tjänsteutbud och kan automatisera fakturans hela livscykel. Vi är ännu starkare och stabilare än tidigare, men fortfarande lika smidiga som förr. Våra kundföretag återfinns bland Finlands minsta och största företag.

Vårt nya namn är Ropo. Vi är på väg att förändra hela branschen och modernisera faktureringen. Vi är först med att lansera smidiga procedurer för våra kundföretag, Tack vare dem kan vi minimera kundens manuella arbetsmoment, snabba upp kassaflödet och förbättra kundupplevelsen.

Våra lösningar omfattar kundspecifika tjänster, kompetent personal och effektiv digitalisering av processerna. Med vår hjälp kommer företagen och samhället vara livskraftiga även i framtiden.

Ropo som företag

När förändringens vindar blåser, bygger andra vindskydd. Vi ser möjligheter i förändringarna och bygger väderkvarnar. Vi tror att allt som kan digitaliseras kommer att digitaliseras. Vi tror också att vi når bästa slutresultat när alla drar nytta av sina egna styrkor och satsar på att utveckla sina egna kompetenser.

Ropo är ett teknikhus i hjärtat, där vi koncentrerar oss på utvecklingen av faktureringstjänster tillsammans med våra kunder, med hjälp av vår egen teknik. Vi är finländskt uppriktiga och håller vad vi lovat.