Facebook LinkedIn Twitter Email

Vastuullisuusstrategia ja painopisteet

Vastuullisuus on keskeinen osa Ropo Capitalin strategiaa ja ohjaa toimintaamme kaikilla liiketoimintamme osa-alueilla. Vastuullisuustyömme keskiössä ovat ihmiset: asiakkaat, asiakkaan asiakkaat ja ropolaiset. Lisäksi strategiassa painotetaan ympäristövaikutusten ja kestävän luotonhallinnan merkitystä.

Vuonna 2021 kirkastimme strategiaamme ja tarkensimme vastuullisuustyömme painopisteitä olennaisuusanalyysin, sidosryhmähaastatteluiden ja vastuullisuustekijöihin keskittyneen riskianalyysin avulla. Samalla sitouduimme Global Reporting Initiative (GRI) -standardien mukaiseen raportointiin.

Vastuullisuusstrategiamme pääteemoja ovat ihmiset ja inspiroiva työympäristö, eettinen ja vastuullinen palvelutuotanto sekä ilmastoystävällinen laskun elinkaari.