Ropon hyvä perintätapa ja eettiset periaatteet – meidän tapamme toimia

Meille vastuullinen perintä ja hyvä perintätapa tarkoittavat asiakkaidemme ja asiakkaidemme asiakkaiden raha-asioista välittämistä, reiluutta, joustavuutta, ihmislähtöisyyttä ja loputonta kannustusta maksuasioiden hoitamiseen. Tutustu nettisivuillamme julkaistuun Ropon tapaan toimia ja lue lisää eettisistä periaatteistamme.

Tänä vuonna yksi tärkeimmistä kehityksemme painopisteistä on ollut monikanavainen asiakaspalvelu ja asiakaskokemuksen parantaminen. Osana asiakaspalvelu-uudistusta olemme myös päivittäneet eettiset pelisääntömme sekä kirkastaneet tavoitteemme ja roolimme suhteessa asiakkaamme asiakkaaseen. Tehdyn työn myötä olemme julkaisseet Ropon hyvän perintätavan ja eettiset periaatteet myös nettisivuillamme.

Hyvä perintätapa pohjaa lakiin, viranomaisohjeisiin ja kuluttaja-asiamiehen linjauksiin, mutta haluamme, että meille se on aina jotain enemmän.

Tärkein ohjenuoramme on maksuhäiriömerkintöjen, vakavien maksuvaikeuksien ja ylivelkaantumisen ehkäiseminen auttamalla maksujärjestelyiden tekemisessä. Neuvomme, ohjaamme ja etsimme aina tilanteisiin parhaiten sopivia ratkaisuja.

Kannustamme asiakkaita olemaan yhteydessä mahdollisimman aikaisessa vaiheessa ja matalalla kynnyksellä, mutta milloinkaan ei ole liian myöhäistä. Hankalaltakin tuntuvat asiat saadaan yleensä järjesteltyä ja sovittua.

Lupaamme rakentaa väsymättä yhteiskuntaa, jossa maksuasioiden hoitaminen hankalassakin tilanteessa nähdään ihailtavana vastuunkantona. Uudistamme perintään liittyviä mielikuvia ja murramme ennakkoluuloja omalla palvelualttiudellamme. Kohtaamme jokaisen asiakkaan ystävällisesti ja ymmärtäväisesti.


Kesän aikana tutkimme, miten olemme palvelukehityksessämme onnistuneet ja miten Ropon asiakaspalvelun ja maksuneuvonnan kanssa asioineet asiakkaat kuvaavat asiakaskokemustaan. Yrityskuva- ja asiakaskokemustutkimus toteutetaan puhelinhaastatteluina sekä verkkokyselynä. Teknisestä toteutuksesta vastaa tutkimustoimisto Feelback Oy.

Jos haluat osallistua ja antaa palautetta asiakaskokemukseesi tai muihin asioihin liittyen, voit aina hyödyntää myös yhteydenottolomaketta. Kaikki palaute on tärkeää ja auttaa meitä palvelumme kehittämisessä.