Ropon laatujärjestelmälle ISO 9001:2015 sertifikaatti

Ropon laskun elinkaaripalveluiden laatujärjestelmälle on myönnetty ISO 9001:2015 sertifikaatti. Sertifiointi kattaa koko laskun elinkaaripalveluiden kokonaisuuden laskujen välityksestä saatavien hallintaan sisältäen IT-ratkaisut ja ylläpidon, käyttöönotot, palvelutuotannon ja asiakaspalvelun.

– Sertifioitu laatujärjestelmä on merkki jatkuvasti kehittyvästä toiminnasta. Standardi sitoo meidät systemaattiseen laadunhallintaan ja on tae siitä, että palveluidemme laatu on korkealla tasolla ja asiakkaiden laatuodotuksiin vastataan, Ropo Capitalin toimitusjohtaja Artti Aurasmaa kertoo.

– Asiakkaille laatupolitiikan kehittäminen ja aiempaa tarkemmin määritellyt laaduntarkkailuprosessit näkyvät tasaisena laatuna. Sertifioinnin myötä prosessimme ja toimintamallimme on tarkkaan määritelty ja dokumentoitu, mikä tehostaa riskienhallintaa ja parantaa palvelutasoon liittyvää varmuutta, Aurasmaa jatkaa.

Sertifiointityön yhteydessä Ropon laaduntarkkailuprosesseja on kiristetty ja toimintamalleja laskujen välityksen ja laskun elinkaaripalveluiden osalta yhtenäistetty. Jatkossa esimerkiksi kirje- ja laskuaineistojen välitysprosessi etenee entistä laajempien laaduntarkkailuvaiheiden läpi, käsittelyketjun valvonta on jaettu useampaan vaiheeseen ja aineistojen katselmointia on tiukennettu.

Sertifikaatti on myönnetty kesäkuussa 2018 ja on voimassa 2021 asti. Sertifikaatti edellyttää, että laatujärjestelmää ylläpidetään ja päivitetään aktiivisesti. Vuosittain toistuvilla ulkopuolisilla auditoinneilla varmistetaan toiminnan säilyminen standardin vaatimusten mukaisena ja laatujärjestelmän jatkuva edelleen kehittäminen.

Ropo Capitalin sertifiointiarvioinnin toteutti Inspecta Sertifiointi Oy.

Ropo Capitalin laatujärjestelmä täyttää ISO 9001:2015 standardin vaatimukset