Erääntyneiden saatavien myynti

Laskujen myynti on tehokas tapa parantaa luotonhallinnan kokonaisuutta ja siirtää luottotappiot osaksi kassavirtaa. Säännöllinen saatavakauppa parantaa liiketoiminnan ennustettavuutta ja mahdollistaa kassavirran optimoinnin.

  • Ostamme erääntyneitä saatavia perinnän eri vaiheissa.
  • Saatavien osto voidaan toteuttaa kertakauppana, jossa määritelty saatavakanta ostetaan kerralla tai jatkuvana kauppana, jossa asiakas myy saataviaan säännöllisesti tietyssä prosessin vaiheessa.
  • Saatavien myynti soveltuu jo luottotappioksi kirjattuihin, selviin ja riidattomiin kuluttajasaataviin. Yrityssaatavien kohdalla saatavien ostoa voidaan harkita tapauskohtaisesti. Myytävä saatava ei saa olla vanhentunut.
  • Saatavien myynti mahdollistaa jo luottotappioksi kirjatun saatavan muuttamisen käteisvaraksi. Samalla saatavan hallinnointiin liittyvät resurssit vapautuvat

Saat Ropon ostamista laskuista pääoman ostokomissiolla vähennettynä tilillesi heti kun lasku on tarkistettu. Samalla luottotappioriski siirtyy Ropolle ja ostettu lasku voidaan kirjata pois yrityksesi taseesta.

 

Erääntyneiden saatavien myynti

Haluatko lisätietoja? Asiantuntijamme auttavat mielellään.
Puh. +358 30 688 6553 | myynti@ropocapital.fi