SLP Kustannus

Alma Median Kainuun sanomalehtiliiketoiminnan ostanut Suomalainen Lehtipaino Oy:n tytäryhtiö SLP Kustannus ulkoistaa yhtiön laskutus- ja maksuvalvontakokonaisuuden kotimaiselle Ropo Capitalille. Digitaalisuuteen ja automaatioihin perustuvalla palveluratkaisulla tuetaan sanomalehtiyhtiön kasvustrategiaa ja haetaan resurssisäästöjä sekä parannuksia liiketoiminnan kannattavuuteen.

Kainuun Sanomia ja useita muita Pohjois-Suomen lehtiä kustantava SLP Kustannus uudistaa toimintamallejaan ja siirtää sanomalehtien laskutuksen, reskontran hoidon ja maksuvalvonnan kotimaiselle talouden hallinnan ulkoistuspalveluihin erikoistuneelle Ropo Capitalille.

Koko lehtiperheen yli 100 000 laskun vuotuinen tilaus- ja ilmoituslaskutus kulkee jatkossa Ropo Capitalin Ropo 24 -järjestelmän kautta.

– Ropo Capital erottui kilpailijoista selkeällä ja ostajan kannalta turvallisella hinnoittelumallilla. Tarjouksesta kävi ilmi kaikki kustannukset ja ostaminen oli tehty helpoksi. Valintaa tuki myös se, että käyttöönottovaihe ei tuonut meille mitään kuluja. Koko kulurakenne oli meillä alusta asti tiedossa, SLP Kustannuksen kustannuspäällikkö Erkki Heikkilä kertoo.

– Kyseessä on laaja yhteistyö, joka sisältää myös laskutus- ja maksuvalvontaprosessin integroinnin tilausten hallinnan, ilmoitusmyynnin ja kirjanpidon kanssa. Manuaaliset työvaiheet on karsittu minimiin ja tiedonsiirto hoidetaan pitkälti automatisoidusti. Uudistus karsii kulujamme merkittävästi ja on tärkeä osa kasvustrategiaamme, Heikkilä jatkaa.

Laskutusprosessi uusiksi kahdessa kuukaudessa

Suomalaisen Lehtipainon tytäryhtiön toimintamallien uudelleenjärjestelyn taustalla vaikuttaa Alma Median kanssa tehty liiketoimintakauppa, jonka myötä Suomalainen Lehtipaino konsernina vastaa koko sanomalehtiperheensä tuotantoketjusta kustantamisesta painamiseen ja jakeluun asti. Muutosten vuoksi ulkoistuksella oli kiire ja tarvetta oli koko tilaus-lasku-ketjun uudistukselle.

– Tilauksesta laskutukseen -prosessi uudistettiin täysin kahden kuukauden aikana. Suurimpina haasteina olivat projektin tiukka aikataulu ja monen eri toimijan välinen yhteistyö. Tärkeää oli saada eri järjestelmät toimimaan tehokkaasti yhdessä. Ropo Capital vastasi haasteeseen hyvin, olemme erittäin tyytyväisiä projektinkulkuun, Heikkilä kommentoi.

Nopeaa käyttöönottoa tuki Ropo Capitalin kokemus kustannus- ja julkaisutoimialalle räätälöidyistä kokonaisratkaisuista sekä ohjelmistokumppanuus mm. SLP Kustannuksen käytössä olevien tilausjärjestelmää tuottavan Jaicom Oy:n sekä ilmoitusjärjestelmästä vastaavan Anygraafin kanssa. Ropo Capital on toteuttanut kumppaneidensa kanssa vastaavia kokonaisuuksia mm. Fokus Medialle ja Joutsen Medialle.

– Vahvaa murrosta elävä kustannustoimiala on meidän kannaltamme erittäin kiinnostava ja panostamme jatkossakin kasvuun tässä sektorissa. Meillä on valmis palvelukokonaisuus, jolla huomioidaan alan erityispiirteet ja haasteet. Automaatiot ovat ratkaisumme kulmakiviä, Ropo Capitalin asiakkuusjohtaja Mikko Uotinen kuvailee.

Taloushallinnon eri osa-alueita yhdistävät kokonaisratkaisut ja laskutusprosessin automaatiot ovat Ropo Capitalin ydinliiketoimintaa. Kotimaisen yhtiön kilpailuetuina ovat laskutus-, ERP- ja kirjanpitojärjestelmien kanssa saumattomasti yhteen toimivat digitaaliset palveluratkaisut, joiden avulla minimoidaan laskutuksen ja reskontran hoidon manuaaliset työvaiheet, tehostetaan resurssien käyttöä ja parannetaan toiminnan kannattavuutta luomalla säästöjä ja nopeuttamalla myyntisaatavien kotiutumista.

 

Suomalainen Lehtipaino Oy on kainuulainen perheyhtiö. Konserni työllistää n. 150 henkeä ja toimintaan kuuluvat sanomalehtien kustantamisen lisäksi myös lehtipainoliiketoiminta ja lehtien jakelu. SLP Kustannus on Suomalainen Lehtipaino Oy:n tytäryhtiö ja vastaa maakuntalehti Kainuun Sanomien, kaupunkilehti Koti-Kajaanin sekä tilattavien paikallislehtien Ylä-Kainuun, Kuhmolaisen ja Sotkamo-lehden kustantamisesta. www.suomalainenlehtipaino.fi

SLP Kustannus

Lisätietoja:
Ropo Capital, asiakkuusjohtaja Mikko Uotinen, puh. 040 500 4339, mikko.uotinen@ropocapital.fi

SLP Kustannus Oy, kustannuspäällikkö Erkki Heikkilä, puh. 0400 589430, eetu.heikkila@slpmedia.fi