Etelä-Savon Energia Oy

Etelä-Savon Energia Oy uudistaa laskutuksensa toimintoja: se valitsi uudeksi laskutuskumppanikseen Ropo Capitalin, jonka palvelujen avulla energiayhtiö laajentaa maksamiseen liittyvää asiakaspalvelua ja vahvistaa laskutusprosessinsa laatua.

Etelä-Savon Energia ja Ropo Capital ovat solmineet laajan palvelusopimuksen, jonka mukaan Etelä-Savon Energian laskujen toimitus yhtiön asiakkaille, maksuneuvonta ja myyntireskontran hoito siirtyvät laskutus- ja maksuvalvontapalveluihin erikoistuneelle Ropo Capitalille. Uuden sopimuksen myötä Etelä-Savon Energia vahvistaa laskutusprosessinsa laatua ja varmistaa myyntisaamistensa tehokkaan kierron. Lisäksi yhtiön asiakaspalveluajat laajenevat arki-iltoihin ja lauantaihin, kun Ropo Capital huolehtii laskujen maksamiseen liittyvästä asiakaspalvelusta alkuvuodesta 2016.

– Etelä-Savon Energia lähettää vuosittain enimmillään noin 180 000 laskua asiakkailleen eri kanavia pitkin ja laskutusprosessin on oltava erittäin sujuva, mikä tarkoittaa ehdottoman virheettömiä laskuja ja tarkkoja toimitusaikatauluja. Uuden palvelusopimuksen avulla säästämme hieman nykyisestä kustannustasosta, mutta suurempi hyöty tulee maksamiseen liittyvästä tehokkuudesta sekä asiakaspalvelun laajennuksesta, toteaa Etelä-Savon Energia Oy:n myynti- ja markkinointipäällikkö Jari Nykänen.

– Meille on erittäin tärkeää, että asiakaspalveluun liittyvät prosessit toimivat laatujärjestelmämme mukaisesti. Ja myös laskutusprosessi energia-alalla on hyvin strukturoitu ja tarkkaan määritelty. Ropo Capitalin kanssa tehtävällä uudella toimintamallilla saadaan laskujen toimituksen epävarmuudet ja laatuongelmat korjattua korkean laadun vaatimalle tasolle, Nykänen korostaa.

Myyntisaatavien kierto nopeutuu

Ropo Capitalin asiakkuusjohtajan Mikko Uotisen mukaan yhtiö on investoinut vahvasti teknologiaan ja automatisoituihin palveluihin, jotta sen asiakkaat saavat kaiken edun digitaalisuuden hyödyistä tehokkuutena ja korkeana laatutasona. Vähentämällä turhia integraatioita ja välivaiheita laskutusprosessissa asiakkaan myyntisaamisten kierto voi nopeutua jopa 20 % ja virheiden määrä vähenee.

– Laskutus, saatavienhallinta ja maksamiseen liittyvä asiakaspalvelu eivät ole irrallisia prosesseja vaan yksi kokonaisuus, jossa pyritään mittaamaan ja tehostamaan laskun hallintaa aina laskun lähettämisestä rahan kotiutumiseen asti. Tämän kokonaisuuden miettiminen ei ole asiakkaamme ydinasia: Ropon päätehtävänä on määrätietoisesti kehittää laskutusprosessia, jotta asiakas hyötyy kustannussäästöistä ja voi suunnata resurssinsa tehokkaammin omaan ydintoimintaansa. Tuotamme asiakkaallemme laskutuksen kokonaisuuden, jossa lasku liikkuu mahdollisimman nopeasti tilauksesta kassaan, Uotinen korostaa.

Uotisen mukaan Ropo Capital on panostanut vahvasti myös palvelujen hinnoittelun avoimuuteen, jolloin asiakas on hyvin selvillä siitä, mitä kokonaisuus maksaa. Näin esimerkiksi budjetointi ja hintojen vertailu eri palveluntarjoajien kesken on helpompaa.

Kokonaistaloudellisuuden lisäksi myös yhteinen arvomaailma nähdään tärkeänä. Etelä-Savon Energian Jari Nykäsen mukaan kotimainen osaaminen ja vastuullisuus ovat olleet korkealle arvostettuja uuden sopimuskumppanin valinnassa.

– Kotimaisuus on palvelujen hankinnassa meille hyvin tärkeä asia. Arvostamme erityisesti paikallisuutta, Nykänen toteaa.


Etelä-Savon Energia (ESE) on Mikkelin kaupungin omistama energiakonserni. Konserni on ympäristöystävällisten Ekoteko-energiatuotteiden edelläkävijä, jolla on noin 25.000 sähköasiakasta ja 2.350 kaukolämpöasiakasta. Vuonna 2014 konsernin liikevaihto oli noin 53 milj. euroa ja henkilöstön vahvuus Suomessa lähes 100. www.ese.fi

Etelä-Savon Energia Oy

Lisätietoja:
Ropo Capital, asiakkuusjohtaja Mikko Uotinen, puh. 040 500 4339, mikko.uotinen@ropocapital.fi