Ropo Capital - Board

Väliaikainen perintälaki astuu voimaan 1.1.2021

Oikeusministeriö on valmistellut keväästä lähtien perintälain muutosta, jolla on tarkoitus helpottaa koronaepidemian vuoksi taloudellisissa vaikeuksissa olevien yritysten tilannetta. Laki saatavien perinnästä annetun lain väliaikaisesta muuttamisesta on hyväksytty ja astuu voimaan 1.1.2021. Lain on tarkoitus olla voimassa 30.6.2021 asti.

Tammikuun alussa voimaan astuva väliaikainen laki asettaa perintäkuluille ylärajat myös yritysperinnän osalta, rajoittaa kulullisten perintätoimenpiteiden enimmäismäärää ja määrittää kuluttajaperinnän tapaan kokonaiskulukaton myös yrityssaatavien perintään. Jatkossa velalliselta saa pääsääntöisesti vaatia perintäkuluja enintään kahdesta maksuvaatimuksesta, yhdestä tratasta ja yhdestä konkurssiuhkaisesta maksukehotuksesta. Jos perintää jatketaan tratalla, velalliselta saa vaatia perintäkuluja vain yhdestä maksuvaatimuksesta. Enimmäismääriin sisältyy myös arvonlisävero-osuus silloin, kun se voidaan periä velalliselta.

1.1.2021 alkaen trattaa ei saa käyttää perintäkeinona, jos velallinen on yksityinen elinkeinonharjoittaja, avoin yhtiö tai kommandiittiyhtiö. Tratan protestointia rajoitetaan liikevaihdoltaan pienten tai toimintansa vasta aloittaneiden osakeyhtiöiden saatavien perinnässä.

Väliaikaista sääntelyä sovelletaan lain voimaantultua. Lue lisää väliaikaisesta laista »

Perintälakiin on odotettavissa myös pysyviä muutoksia. Oikeusministeriön mukaan pysyvän perintälakimuutoksen valmistelu aloitetaan tammikuun lopulla 2021. Tarkempaa tietoa mahdollisten pysyvien muutosten voimaantulosta ei ole vielä annettu.

Ropon perintäprosessit noudattavat aina voimassa olevaa lainsäädäntöä. Me huolehdimme, että yrityksesi muistutus- ja perintäprosessi hoidetaan mahdollisimman tehokkaasti, lain edellyttämällä tavalla ja asiakassuhteitasi kunnioittaen myös uuden lain astuttua voimaan.