RopoHold Oyj:n 50 miljoonan euron joukkovelkakirjalainaa koskeva listalleottoesite saatavilla

ROPOHOLD OYJ, PÖRSSITIEDOTE 28.8.2018 klo 17:00 EEST

EI JULKAISTAVAKSI TAI LEVITETTÄVÄKSI KOKONAAN TAI OSITTAIN SUORAAN TAI VÄLILLISESTI MISSÄÄN MAASSA, JOSSA JULKAISEMINEN TAI LEVITTÄMINEN OLISI LAINVASTAISTA.

RopoHold Oyj laski 1.12.2017 liikkeeseen 50 miljoonan euron nimellisarvoisen joukkovelkakirjalainan pääasiassa institutionaalisille sijoittajille (”Joukkovelkakirjalaina”). Kolmen vuoden lainan korko on sidottu kolmen kuukauden euriboriin ja lainan marginaali on 7 prosenttia. Lainan ehdoissa on sitouduttu listaamaan Joukkovelkakirjalaina Nasdaq Helsinki Oy:n pörssilistalle. Joukkovelkakirjalaina sisältää option laskea jälkikäteen liikkeeseen yhdessä tai useammassa erässä samanlajinen nimellisarvoltaan enintään 25 miljoonan euron joukkovelkakirjalaina.

Finanssivalvonta on 27.8.2018 hyväksynyt Joukkovelkakirjalainaa koskevan englanninkielisen listalleottoesitteen. Listalleottoesite on saatavilla yhtiön internetsivuilta osoitteesta https://www.ropocapital.fi/fi/yritys/ropohold-oyj-listalleottoesite-huomautus/. Listalleottoesitteen sisältämä tiivistelmä on käännetty suomeksi.

RopoHold Oyj on 24.8.2018 hakenut Joukkovelkakirjalainan listausta Nasdaq Helsinki Oy:n pörssilistalle. Julkisen kaupankäynnin Joukkovelkakirjalainalla odotetaan alkavan 29.8.2018 kaupankäyntitunnuksella ”ROPJVAIH20”. Joukkovelkakirjojen liikkeeseenlaskusta kertyneet varat on käytetty konsernin olemassa olevien velkojen uudelleen rahoittamiseen, osingon maksuun sekä konsernin yleisiin rahoitustarpeisiin.

Lisätietoja:

ROPOHOLD OYJ

Toni Rönkkö, Talousjohtaja
puhelin: +358 44 5698 168
sähköposti: toni.ronkko@ropocapital.fi

JAKELU:

Nasdaq Helsinki Oy
Keskeiset tiedotusvälineet
www.ropocapital.fi

Huomautus

Tämä tiedote on laadittu ainoastaan tiedonantamistarkoituksessa, eikä sitä tule tulkita tarjoukseksi tai tarjouspyynnöksi ostaa tai myydä RopoHold Oyj:n arvopapereita. Mitään toimenpiteitä ei ole tehty Joukkovelkakirjojen rekisteröimiseksi tai kvalifioimiseksi, tai muutoin Joukkovelkakirjojen tarjoamiseksi yleisölle missään maassa.

Tämän tiedotteen jakelu tietyissä maissa voi lain mukaan olla rajoitettu. Tämä tiedote ja Joukkovelkakirjojen liikkeeseenlaskuun liittyvä materiaali tai dokumentaatio voidaan ottaa vastaan ainoastaan soveltuvien poikkeussäännösten tai rajoitusten puitteissa. Tätä tiedotetta ja tällaista materiaalia tai dokumentaatiota ei saa levittää tai julkaista sellaisissa maissa, joissa tämä olisi kyseisen maan asianomaisen lainsäädännön vastaista tai edellyttäisi kyseisen maan lain mukaisia toimia. Henkilöiden, jotka saavat tämän tiedotteen tai tällaisia materiaaleja tai dokumentaatiota haltuunsa, edellytetään hankkivan tiedot näistä rajoituksista ja noudattavan niitä. RopoHold Oyj:llä tai pääjärjestäjällä tai niiden edustajilla ei ole oikeudellista vastuuta kenenkään rikkomuksista riippumatta siitä, ovatko tällaiset rajoitukset RopoHold Oyj:n arvopapereihin, kuten Joukkovelkakirjoihin, sijoittamista tai niiden myymistä harkitsevien tiedossa vai eivät.

Mitään tässä tiedotteessa mainituista arvopapereista ei ole rekisteröity eikä niitä rekisteröidä Yhdysvaltain vuoden 1933 arvopaperilain, muutoksineen (”Yhdysvaltain arvopaperilaki”) nojalla, ja mitään tällaisia arvopapereita ei tarjota tai myydä, suoraan tai välillisesti, Yhdysvalloissa tai yhdysvaltalaisille henkilöille tai yhdysvaltalaisen henkilön lukuun tai hyväksi (kuten nämä termit on määritelty Yhdysvaltain arvopaperilain nojalla annetussa Regulation S -säännöksessä).