Näin tehtiin Elenian laskutusuudistus - casevideo

Näin tehtiin Elenian laskutusuudistus – casevideo

Sähköverkkoyhtiö Elenian laskutusprosessin uudistuksessa tärkeää oli kokonaisuuden yhtenäistäminen ja sitä kautta seurattavuuden ja mitattavuuden parantaminen. Ropon yhden palveluntarjoajan mallissa laskujen välitys ja saatavien hallinta muodostavat saumattoman kokonaisuuden, jonka osa-alueet ovat reaaliajassa seurattavissa.

– Ropon malli tuo meidän prosessiin tehokkuutta ja toisaalta yhteistä laajempaa ymmärrystä laskujen elinkaaren hallinnasta. Ratkaisu tuo myös laatutekijöitä, joista meidän asiakkaamme hyötyvät, kertoo Elenia Palveluiden laskutuspäällikkö Satu Nummela.

Ropon palveluratkaisu yhtenäistää laskutuksen prosessit pitkälle automatisoiduksi kokonaisuudeksi, joka on reaaliajassa seurattavissa. Palvelun raportointiominaisuudet avaavat asiakkaalle kattavan näkyvyyden laskutuksen jokaiseen osa-alueeseen. Palvelusta nähdään suoraan esimerkiksi erääntyneiden ja erääntymättömien laskujen sekä maksumuistutusten ja perintään erääntyneiden määrä reaaliajassa, keskimääräiset maksuajat ja maksuviiveet. Samasta näkymästä voidaan seurata myös mm. asiakaspalvelun kontaktimääriä ja vastausaikoja.

– Laskutuksen prosessien seurattavuus ja mitattavuus paranevat, ja sitä kautta me pystymme kehittymään ja reagoimaan nopeammin, Nummela tiivistää.

Elenian asiakkaille Ropon yhden palveluntarjoajan malliin siirtyminen ei aiheuta muutoksia, vaikka laskutuksen taustalla vaikuttavat prosessit ovat uudistuneet merkittävästi. Saatavien hallinnan ja laskujen välityksen saumaton yhdistäminen näkyy mm. välivaiheiden poistumisena.

– Ropo on kehittänyt omaa palveluratkaisuaan aktiivisesti ja vakuutti meidät elinkaarimallin hyödyistä. Ropo tarjosi meille todella valmiin ratkaisun, joka tuo meille prosessimielessä tehokkuutta ja totta kai kustannushyötyjä siinä samalla, Nummela kehuu.

– Asiakkaana arvostamme kumppania, jolla on näkemystä ja rohkeutta tuoda sitä myös esille. Ropon kanssa on todella helppo tehdä yhteistyötä, Nummela lisää.
Elenian ja Ropon yhteistyö laskujen välityksen osalta on jatkunut jo pitkään. Laajempaan laskujen välityksen ja automatisoidun saatavien hallinnan kokonaisuuteen Elenia siirtyi huhtikuussa 2018.

Ropo Capital asiakasvideo: Case Elenia

Katso videolta, mitä Elenian laskutuspäällikkö Satu Nummela kertoo laskutusuudistuksen hyödyistä ja missä asioissa Ropo erityisesti on onnistunut.

 

Lue lisää Elenialle toteutetusta palveluratkaisusta:
ropocapital.fi/fi/asiakasratkaisu/elenia/

Elenia-konsernin muodostavat sähkönjakelupalveluja tarjoava Elenia Oy ja sen sataprosenttisesti omistamat tytäryhtiöt Elenia Lämpö Oy, Elenia Palvelut Oy ja Elenia Finance Oyj. Elenian toiminta-alue on keskellä Suomea yli sadan kunnan alueella. Elenia Oy huolehtii sähkönsiirrosta 420 000 asiakkaalle Kanta- ja Päijät-Hämeessä, Pirkanmaalla, Keski-Suomessa sekä Etelä- ja Pohjois-Pohjanmaalla. Elenia Lämpö Oy tarjoaa lämpöpalvelua Kanta-Hämeessä, Keski-Suomessa, Pohjois-Pohjanmaalla ja Heinolassa. Elenia Palvelut Oy on puolestaan energia-alan palvelutuottaja, joka tarjoaa asiakaspalvelua sähköverkko-, sähkönmyynti-, kaukolämpö- ja maakaasu- sekä vedenjakeluliiketoimintaan. www.elenia.fi