Oulun Energia

Oulun Energian noin 1,5 miljoonaa laskua siirtyvät Ropon laskun elinkaarimalliin maalis-huhtikuussa 2018. Energiakonsernin tavoitteena on vapauttaa resursseja suorittavasta työstä ydinliiketoimintaan ja panostaa mm. myynnilliseen asiakaspalveluun laskun elinkaaren hallintaan liittyvien tehtävien siirtyessä Ropon hoidettavaksi.

Oulun Energia on valinnut laskun elinkaaren hallinnan kumppaniksi Ropo Capitalin. Palvelusopimukseen sisältyy laskujen välitys, saatavien hallinta ja maksamiseen liittyvä asiakaspalvelu.

Oulun Sähkönmyynti Oy:n toimitusjohtaja Tiina Lyyra kertoo, että ajatus kokonaisvaltaiseen laskun elinkaarimalliin siirtymisestä lähti halusta vastata toimialalla tapahtuviin muutoksiin.

– Energia-ala on murroksessa. Isoja asioita on käynnissä ja meidän on täytynyt firman sisällä miettiä omien resurssien käyttöä. Asiakkaiden odotukset muuttuvat, henkilökohtaisen palvelun merkitys korostuu ja samalla digitalisaatio tuo omat muuttujansa. Tämä kaikki asettaa uusia vaatimuksia sille, mitä meidän pitää energiayhtiönä tehdä, Lyyra kuvailee.

– Laskutusuudistus sai alkunsa näistä lähtökohdista. Haluamme varmistaa, että olemme jatkossakin kehityksen kärjessä, Lyyra jatkaa.

Sähköä ja kaukolämpöä ostaa noin 153 000 asiakasta ja laskuja Oulun Energia -konserni lähettää vuosittain noin 1,5 miljoonaa. Ropo Capital vastaa laskujen välityksen ja saatavien hallinnan kokonaisuudesta maalis-huhtikuusta lähtien

Parempi tuntuma saatavien hallintaan

Yhden palveluntarjoajan malliin siirtyminen tuo Oulun Energialle resurssisäästöjä ja vahvistaa asiakaspalvelun laatua. Lisäksi kokonaisuuteen sisältyy kattavat raportointityökalut, joiden avulla voidaan parantaa laskutuksen ja saatavien hallinnan seurattavuutta.

– Yhden palveluntarjoajan mallissa etuna on muun muassa toimittajariskin pienentäminen. Koko prosessin hallittavuus paranee eikä tarvitse toimia useassa järjestelmässä. Säästö tulee meille ennemminkin työtunneissa kuin euroissa. Ropon palveluihin siirtymällä saamme omat resurssimme optimoitua järkevämmin, Lyyra kertoo.

– Ropo pystyi vastaamaan hyvin kaikkiin meidän tarpeisiin. Me haluamme keskittää resursseja myynnillisen asiakaspalvelun suuntaan, mutta palvella maksamiseen liittyvissä asioissa aivan yhtä vahvalla laadulla ja asiantuntemuksella kuin ennenkin. Ropon avulla voimme kehittää asiakaspalveluamme ilman, että sitoo omia resurssejamme. Kaiken kaikkiaan saamme paremman tuntuman saatavien hallintaan – se on tärkeää, Lyyra kehuu.

Käyttöönottoprojekti on hoidettu nopeassa aikataulussa – taustalla vaikutti energiakonsernissa käynnissä ollut laskutusjärjestelmän vaihto. Laskun elinkaariratkaisu haluttiin integroida osaksi laskutusjärjestelmän käyttöönottoa.

– Uusi laskutusjärjestelmä ja Ropon elinkaaripalvelu integroituvat saumattomasti yhteen. Kokonaisuudessa on paljon meidän työtä helpottavia ominaisuuksia. Yhteistyö laskutusjärjestelmän toteuttajan, meidän ja Ropon välillä on onnistunut hyvin, Lyyra linjaa.

– Aikataulu on ollut tiukka ja vaatinut kaikilta osapuolilta joustamista ja nopeaa toimintaa. Ropon palveluasenne ja projektiosaaminen on ollut ensiluokkaista. Olemme olleet erittäin tyytyväisiä kumppanivalintaan, Lyyra lisää.

Oulun Energia -konsernin toiminta kattaa raaka-aineiden tuotannon, sähkön ja lämmön tuotannon, myynnin ja jakelun sekä alan erilaiset palvelut kuten älykkäät energiapalvelut, verkonhallinnan, urakoinnin ja ylläpidon. Konserniin kuuluvat emoyhtiö Oulun Energia Oy:n lisäksi Oulun Sähkönmyynti Oy, Oulun Energia Siirto ja Jakelu Oy, Oulun Energia Urakointi Oy, Turveruukki Oy ja Huoltovoima Oy. Oulun kaupunki omistaa kokonaan konsernin emoyhtiö Oulun Energian. www.oulunenergia.fi

Oulun Energia
Oulun Energia

Lisätietoja:
Tiina Lyyra, Oulun Sähkönmyynti Oy, toimitusjohtaja, puh. 040 770 9070, tiina.lyyra@oulunenergia.fi
Mikko Uotinen, Ropo Capital Oy, asiakkuusjohtaja, puh. 040 500 4339, mikko.uotinen@ropocapital.fi