Lahti Aqua

Vesihuoltoyhtiö Lahti Aqua luottaa Ropo Capitaliin, jonka kanssa se on kehittänyt laskutustaan pitkäjänteisesti jo monia vuosia kestäneen kumppanuuden ajan. Kestävä kumppanuus pohjautuu sujuvaan yhteistyöhön sekä Ropon kokonaisvaltaiseen palveluun, joka kattaa Lahti Aquan koko laskun elinkaaren hallinnan aina laskujen välityksestä reskontran hoitoon ja saatavien hallintaan.

Lahden kaupungin omistama Lahti Aqua tuottaa vesihuoltopalvelut 147 000 asukkaalle ja yritykselle Lahdessa, Hollolassa ja Iitissä. Vuosittain yhtiö lähettää asiakkailleen noin 120 000 laskua, joiden välityksestä sekä muistuttamisesta ja perinnästä Ropo vastaa. Palvelukokonaisuuteen kuuluu myös reskontravalvonta, maksamiseen liittyvä asiakaspalvelu ja kattava raportointi.

Lahti Aquan laskun elinkaaren hallinta hoidetaan Ropo 24 -järjestelmän kautta, joka on integroitu vesiyhtiön omaan laskutusjärjestelmään. Ropo 24:ssä aineisto siirtyy automatisoidusti ja vesiyhtiön kanssa sovittujen käytäntöjen mukaisesti vaiheesta toiseen; manuaaliset työvaiheet on karsittu minimiin ja prosessi on helposti seurattavissa koko laskun elinkaaren ajan.

– Ropon palvelussa yhdistyvät automaatioon perustuva teknologia sekä vesitoimialalle valmiiksi räätälöity toimintamalli, jossa on huomioitu alan erityispiirteet ja lainsäädäntö. Kokonaisvaltaisen palvelumme avulla Lahti Aqua on voinut järkeistää resurssiensa käyttöä sekä tehostaa prosessejaan, kertoo Ropo Capitalin avainasiakaspäällikkö Jani Rönkkö.

Asiakaslähtöistä palvelua ja lisää laatua

Lahti Aquan hallintojohtaja Tiina Lakimon mukaan tärkeimmät hyödyt Ropon palvelussa ovat olleet etenkin resurssisäästöt, jotka ovat syntyneet manuaalisen työn vähentymisestä sekä erityisosaamista vaativien tehtävien, kuten perinnän ja maksamiseen liittyvän asiakaspalvelun, siirtymisestä kokonaan Ropon hoidettavaksi. Tämä on tuonut myös lisää laatua asiakkaiden palvelemiseen.

– Asiakastutkimuksemme mukaan asiakkaidemme yleisin syy asioida kanssamme koskee joko laskun maksamista tai eräpäivää, joihin liittyvän asiakaspalvelun Ropo nyt hoitaa. Siksi meille on ensisijaisen tärkeää, että nämä toiminnot hoituvat asiakkaidemme kannalta vaivattomasti, Lakimo kertoo.

Ropon asiakaspalvelu tarjoaa mm. monipuoliset asiointikanavat ja etenkin Ropo Online -verkkopalvelu, jossa maksuasioita voi hoitaa myös itsenäisesti, on löydetty Lahti Aquan asiakaskunnassa hyvin – tällä hetkellä jopa puolet maksuasioista hoidetaan Ropon verkkopalvelun kautta.

– Jos henkilökohtaista neuvontaa kuitenkin tarvitaan, Ropon asiakasneuvojat palvelevat ammattitaitoisesti ja ovat koulutettuja kohtaamaan myös haastavia tilanteita. Etenkin vaikeassa taloustilanteessa henkilökohtaisen palvelun merkitys on tärkeää, Lakimo jatkaa.

Lahti Aqua seuraa maksuneuvonnan kontaktimääriä ja niiden jakautumista eri kanaviin Ropon kattavan raportointipalvelun avulla. Palvelu pureutuu myös asiakkaiden maksukäyttäytymiseen ja avaa näkymän laskutuksen kaikkiin vaiheisiin. Lakimo kertoo yhtiön hyödyntävän raportointipalvelua etenkin saatavien kiertonopeuden, maksuviiveiden ja luottotappioiden säännölliseen seurantaan.

Yhdessä kehittäminen keskiössä

Lahti Aquan asiakkuusjohtaja Soile Toivosen mukaan vesiyhtiön toimintamalleissa on tapahtunut vuosien saatossa paljon digitaalista kehitystä, johon Ropon palveluratkaisut ovat aina olleet helposti liitettävissä. Lahti Aqualle räätälöityä Ropon palvelumallia ja laskutuksen käytäntöjä on kehitetty yhdessä Ropon kanssa eteenpäin pitkäjänteisesti, mihin Toivonen on pitkäaikaisessa kumppanuudessa erityisen tyytyväinen.

– Meillä on Ropon kanssa pitkä historia, jonka aikana käytössämme olevaa Ropon palvelukokonaisuutta on rakennettu pikkuhiljaa. Yhdessä kehittäminen on ollut koko ajan yhteistyömme keskiössä ja se on sujunut aina mutkattomasti ja hyvässä hengessä, Toivonen kiittelee.

Viimeisimpänä yhteisenä kehitysprojektina Toivonen mainitsee Ropon reskontrapalvelun käyttöönoton, joka sujui niin ikään sovitussa aikataulussa ja kustannustehokkaasti, ja on entisestään vähentänyt manuaalisia työvaiheita mm. maksusuoritusten käsittelyssä ja kohdentamisessa.

– Myös uusien asiakkuuksien liittäminen Lahti Aquan asiakkuudenhallintajärjestelmään on laskutusprosessien osalta sujunut aina mutkattomasti, Toivonen jatkaa.

Lahti Aquan lisäksi Ropon asiakkaita vesitoimialalla ovat mm. Hämeenlinnan Seudun Vesi (HS-Vesi), Porin Vesi, Kymen Vesi, Kouvolan Vesi ja Turun Vesihuolto.


Lahti Aqua on Lahden kaupungin omistama, seudullinen vesihuoltoyhtiö, joka huolehtinut lahtelaisten vesihuoltopalveluista jo yli 100 vuotta. Yhtiön perustehtävänä on varmistaa, että vesihuolto alueella on korkealaatuista, turvallista ja kustannustehokasta. Operoimme vesihuoltopalvelut 147 000 alueen ihmiselle ja yritykselle Lahdessa, Hollolassa ja Iitissä. www.lahtiaqua.fi.

Ropo Capital on johtava laskun elinkaari- ja rahoituspalveluiden tarjoaja Suomessa. Palvelumme kattaa koko laskun elinkaaren hallinnan laskujen välityksestä reskontraan, saatavien hallintaan ja rahoitukseen. Kilpailemme Pohjoismaiden markkinoilla teknologisena edelläkävijänä – toimintamallimme pohjautuu omaan teknologiaan, automaatioon ja reaaliaikaiseen raportointiin. Vuosittain palvelumme kautta lähetetään yli 170 miljoonaa laskua ja muuta dokumenttia. Päätoimipisteemme on Kuopiossa ja työllistämme Suomessa, Ruotsissa ja Norjassa noin 400 talouden ammattilaista. www.ropocapital.fi.

Lahti Aqua
Lahti Aqua
Lahti Aqua

Lisätietoja:
Jani Rönkkö, avainasiakaspäällikkö, Ropo Capital, p. 045 327 9528, jani.ronkko@ropocapital.fi
Tiina Lakimo, hallintojohtaja, Lahti Aqua, p. 03 851 5945, tiina.lakimo@lahtiaqua.fi
Soile Toivonen (oik.), asiakkuusjohtaja, Lahti Aqua, p. 03 851 5928, soile.toivonen@lahtiaqua.fi