Ropo Capital lanseeraa oman BI-palvelun

Ropo Capitalin tiedolla johtamisen BI-palvelu pureutuu laskutuksen analytiikkaan ja tuo helpotusta mm. saatavien seurantaan ja kassavirran ennustamiseen. Laskutuksesta saadaan nyt entistä helpommin tärkeää tietoa liiketoiminnan suunnittelun ja kehittämisen tueksi. Palvelu on osa Ropo 24 -kokonaisuutta.

Ropon uusi palvelu on erityisesti johdon tarpeisiin suunniteltu raportointiratkaisu, joka avaa laskutuksen kokonaisuuden helposti tarkasteltavaan muotoon. Palvelun avulla voidaan seurata asiakkaiden maksukäyttäytymistä ja siinä tapahtuvia muutoksia, seurata laskuvolyymia ja laskun elinkaaren vaiheita sekä hyödyntää saatavilla olevaa tietoa mm. kassavirran ennustamisessa.

Laskutuksesta saadaan paljon hyödyllistä tietoa, jota voidaan käyttää liiketoiminnan kehittämisen tukena tarjousten laadinnasta rahoitussuunnitteluun asti. Omien asiakkaiden tunteminen voi olla tärkeä kilpailuetu ja lisäarvotekijä; palvelun tuottaman statistiikan avulla voit seurata miten asiakkaasi maksavat, miten erilaiset laskutavat tai maksuehdot vaikuttavat maksamiseen ja miten asiakkaidesi maksukäyttäytyminen vaikuttaa yrityksesi rahavirtoihin.

Reaaliaikaista seurantaa

Ropon ratkaisun avulla nähdään reaaliajassa, kuinka paljon laskuja on ulkona, kuinka suuri osa avoimista laskuista on erääntyneitä, muistutettuja ja riitautettuja, ja millaisella aikajänteellä saatavien odotetaan kotiutuvan. Tietoja voidaan tarkastella konsernitasolla tai yhtiöittäin, ja jokaiseen laskutapahtumaan voidaan pureutua asiakas- tai laskukohtaisesti. Lisäksi myös muistutus- ja perintätoimien vaikutusta voidaan seurata joustavasti – palvelu tuottaa valmista statistiikkaa esimerkiksi perintätoimenpiteiden määrästä ja onnistumisprosentista, hitaimmista maksajista ja luottotappioista.

BI-palvelu on mahdollista ostaa osaksi laskujen elinkaariratkaisua. Palvelu on osa Ropo 24 -kokonaisuutta ja toteutettu QlikView-ympäristöön. Pohjoismaiden suurin terveydenhuollon ja hoivapalvelujen yritys Attendo on ensimmäisiä asiakkaita, joiden elinkaariratkaisuun raportointipalvelu sisältyy.