Reskontra

Reskontrahanteringen sammanför hanteringen av fakturor och kundfordringar. Med hjälp av vår effektiva tjänstemodell kan våra kunder utlokalisera sina fakturaförsändelser, sin reskontrahantering och hanteringen av fordringar och på så sätt koncentrera sig på företagets kärnverksamhet. Fördelarna består i besparingar, effektivitet och tillförlitlighet – helheten kan genomföras på ett tillförlitligt sätt med hjälp av en enda integration.

Enligt vår erfarenhet är vår tjänst till störst nytta hos de kunder som har de största fakturavolymerna. För små kunder erbjuder vi samma lösning i vår Ropo 24-tjänst.

Kontakta oss »

 

Vill du veta mer? Våra experter hjälper er gärna.
Tel. 030 688 6600 | forsaljning@ropocapital.fi