Imatran Seudun Sähkö Oy

Finska Ropo Capital har vunnit ytterligare en betydande upphandling inom energisektorn, då Imatran Seudun Sähkö Oy kommer att gå med i dess kundkrets inom hantering av kundfordringar. Det framgångsrika budet var baserat på Ropo Capitals servicemodell som genererar besparingar, gör faktureringsprocessen mer transparent och ger kundföretaget större kontroll över hur det hanterar sina kundfordringar.

Imatran Seudun Sähkö kommer att lägga ut sin fakturering, betalningsrelaterad kundtjänst och reskontrahantering till Ropo Capital, ett finskt företag specialiserat på ekonomisk förvaltning och faktureringslösningar. När det omfattande serviceavtalet träder i kraft i februari 2016 kommer Ropo Capital att ansvara för fakturering till Imatran Seudun Sähkö Oy och Imatran Seudun Sähkönsiirto Oy kunder, kundfordringar och kundservice relaterad till innehållet och betalningen av fakturorna.

Imatran Seudun Sähkö skickar cirka 200.000 elräkningar per år, varav ca 30 % levereras elektroniskt.

– Partnerskapet gör det möjligt för oss att ge ännu bättre service till våra nuvarande kunder och koncentrera våra resurser på områden som stöder vår kärnverksamhet. Genom att styra personalresurser från ekonomisk förvaltning och kundservice till försäljning kan vi se till att vi fortsätter att vara konkurrenskraftiga partners för våra kunder, förklarar Jussi Selenius, chef för Energitjänster på Imatran Seudun Sähkö.

– Eftersom Ropo Capital hanterar en stor del av vår kundservice, kan våra kunder njuta av längre öppettider än tidigare. Ett viktigt kriterium i urvalsprocessen var service på ryska, som Ropo Capital nu kommer att organisera. För våra rysktalande kunder kommer detta att vara en extra bonus, fortsätter Selenius.

Automatiserad hantering av fakturans livscykel som en fördel

Ropo Capital med sina 130 finansexperter är en teknisk föregångare inom sitt område. Dess processer är baserade på avancerad automatisering. Inom energisektorn, härstammar dess konkurrensfördel från en anpassad, branschspecifik lösning, som inte bara automatiserar hanteringen av fakturans livscykel, men också den process med avbrott i och återanslutning av eldistributionen som är typisk för industrin. Lösningen används redan av Mäntsälän Sähkö och Etelä-Savon Energia.

Enligt Mikko Uotinen, kundansvarig på Ropo Capital, är lösningen färdig för distribution och därmed snabb att genomföra. Fördelarna börjar snabbt växa.

– Vår lösning effektiviserar fordringscykeln och moderniserar hela faktureringsprocessen. Med dessa fakturakvantiteter är kostnadsbesparingarna betydande och resursomfördelningen från rutiner till produktivt arbete anmärkningsvärd. Vi konkurrerar med de största aktörerna på fältet, vilket gör varje ny kund särskilt viktig, tillägger Uotinen.

Stor kund

Avtalet mellan Imatran Seudun Sähkö och Ropo Capital har obestämd löptid och betydande värde. Båda parterna söker ett långsiktigt partnerskap som ska stödja Imatran Seudun Sähkö på den växande energimarknaden och bidra till dess kundvård.

– Priset var naturligtvis ett av de avgörande kriterierna, men det var också samarbetet, vilket har varit mycket smidigt från starten. För oss är Ropo Capitals digitaliserade lösningar viktiga främst för att vi vill att våra fakturor ska levereras korrekt och i tid utan möjligheten till mänskligt fel. Det faktum att företaget är från Finland är givetvis ett plus – om det finns mer än en leverantör att välja mellan, väljer vi naturligtvis en inhemsk partner, förklarar Jussi Selenius från Imatran Seudun Sähkö.

Imatran Seudun Sähkö Oy är ett lokalt, medelstort elföretag, vars ägare omfattar både företag och privatpersoner. Imatran Seudun Sähkö Group består av moderbolaget Imatran Seudun Sähkö Oy och dess dotterbolag Imatran Seudun Sähkönsiirto Oy, Imatra FNW Oy, Imatran Energia Oy och Kaakon Energia Oy. Dessutom ingår ett intresseföretag, Suomen Voimatieto Oy, i koncernen. www.issoy.fi

Imatran Seudun Sähkö Oy

Ytterligare information:
Ropo Capital, Mikko Uotinen, kundansvarig, tel. +358 40 500 4339, mikko.uotinen@ropocapital.fi

Imatran Seudun Sähkö Oy, Jussi Selenius, chef för energitjänster, tel. +358 50 545 8595, jussi.selenius@issoy.fi