Clear Channel

Clear Channel Finland, ett out-of-home medieföretag, introducerar Ropo Capitals digitaliserade tjänst för fakturans livscykel som en del av sitt förnyade faktureringssystem. Lösningen bygger på en högt automatiserad faktureringsprocess – målet är att effektivisera hela processen och skapa besparingar.

Clear Channel Finland är en del av Clear Channel International, en av världens största leverantörer av out-of-home reklamlösningar och en föregångare speciellt inom digital utomhusreklam. Företaget erbjuder B2B-lösningar i en snabbt växande sektor – även i Finland, där nätverket av utomhusreklamskyltar i allmänhet och digitala skyltar i synnerhet, växer ständigt.

– Vi hade inget tvingande behov av att byta tjänsteleverantörer, men Ropo Capitals “allt på en plats” baserade affärsmodell gjorde oss nyfikna. Vi är mycket nöjda med den omfattande lösning för hantering av fakturans livscykel som Ropo byggt åt oss. En enhetlig, lättövervakad process, en tjänsteleverantör och ett bra pris, förklarar Sakari Sormaala, ekonomichef på Clear Channel.

Ropo Capital tar över faktureringen för Clear Channel Finland i början av juni 2017. Lösningen är anpassad, och består av fakturering, reskontratjänst, betalningskontroll och, i förekommande fall, en påminnelse och inkassoservice. Dessutom hanterar Ropo Capital kundservice vid hantering av kundfordningar.

– Ropo tog över det utmanande B2B-faktureringsområdet på ett lysande sätt. Vi kommer att göra betydande besparingar från år ett. Lösningen sparar kostnader och förbättrar rapporteringen, till exempel, säger Sormaala.

En lösning som uppfyller internationella krav

Clear Channel nya faktureringssystem kräver inte några större systemförändringar och uppfyller de krav som ställs av det globala moderbolaget. Koncernens tekniklösningar kvarstod oförändrade och Ropo Capitals lösningar integrerades som en del av det befintliga systemet.

– Som ett dotterbolag till Clear Channel International, påverkar globala standarder vårt arbete. Ropo Capital har tagit allt i beaktande. Precis som vi, förlitar sig Ropo på digital teknik och kan kombinera tekniskt banbrytande med hög kvalitet på tjänsterna, beskriver Sormaala.

Ropo Capitals företagsfaktureringslösningar har utvecklats för att minimera manuella processer och förbättra kassaflödet. Serviceupplevelse för slutkunderna har ägnats särskild uppmärksamhet. Ville Räsänen, kundansvarig på Ropo Capital, anser att processfunktionalitet och tjänsternas kvalitet är av stor betydelse inom B2B-sektorn.

B2B-fakturering präglas av sina egna särdrag. Effektiv hantering av helheten och en funktionell, respektfull kundrelation är viktigt. Clear Channel är ett bra exempel på hur faktureringen ses som en del av hanteringen av kundrelationer. Det är fantastiskt att få se Clear Channels tillväxt som dess betrodda partner, avslutar Räsänen.

Clear Channel Finland är en snabbt växande pionjär inom out-of-home media och digital utomhusreklam. Clear Channel erbjuder moderna medielösningar i städer, köpcentra och vägkanter. Clear Channel Finland är en del av internationella Clear Channel Communications Group, som har mer än 50.000 anställda över hela världen. Clear Channel är världens största out-of-home media reklambyrå. www.clearchannel.fi

Clear Channel

Ytterligare information:
Sakari Sormaala, ekonomichef, Clear Channel Finland, tel. +358 207 312 002, sakari.sormaala@clearchannel.fi

Ville Räsänen, kundansvarig, Ropo Capital, tel. +358 44 535 9955, ville.rasanen@ropocapital.fi