Attendo

Attendo, en hälso- och vårdleverantör, har lagt ut sin fakturering och hantering av kundfordringar till Ropo Capital. Ropos totala faktureringsservice löser de utmaningar Attendo har stått inför med inkasso, och erbjuder mångsidiga verktyg för övervakning av kundfordringar i realtid.

Projektet syftar till att förbättra inkassoprocessen och göra betalningskontroll till en integrerad del av faktureringen. Den lösning som utformats för Attendo inkluderar utskick av fakturor, hantering av kundfordringar, utredning av oklara betalningar och inkasso. Ropo kapital är dessutom ansvarig för fakturabetalningsrelaterad kundservice.

– Det klickade bara på plats. Priset var konkurrenskraftigt och vi fick vårt processproblem löst – betalningskontroll och inkasso är nu en integrerad del av faktureringen. Alla faktureringsrelaterade processer har byggts om, automatiserats och testats. För oss är detta en stor, positiv förändring, vilket också innebär besparingar, säger Merja Saurus, ekonomichef på Attendo.

– Reformen var riktigt enkel för oss och hela processen var otroligt smärtfri. Jag är extremt nöjd med Ropos kunnande och engagemang, fortsätter Saurus.

Attendo är den största vård och omsorgsleverantören i Norden. De har mer än 20.000 anställda i över 500 anläggningar i hela Norden. I Finland är företagets omsättning cirka 440 miljoner euro. Ropo Capital har ansvarat för Attendos fakturering från mars 2017.

– Samarbetet med Ropo skärper vår verksamhet. Den största skillnaden är att vi inte längre behöver oroa oss för betalningskontroll själva. Det är också en kassaflödesfråga. Med privatkunder, är det viktigt att reagera på förfallna fakturor snabbt och ha en etablerad automatiserad process. När det gäller kommunala kunder, är beloppen ofta stora och för kassaflödets skull är det viktigt att ta emot betalningar i tid. Effektivitet och snabbhet spelar en viktig roll, påpekar Saurus.

BI-rapportering stöder verksamheten

Attendo är en av de första kunderna vars livscykellösning innehåller BI-rapporteringstjänsten som utvecklats av Ropo Capital. Det är ett verktyg för övervakning av kundfordringar och kassaflöde speciellt framtaget för ledningen. Tjänsten visar i realtid beloppet för obetalda fakturor, deras status, och när kundfordringarna förväntas bli betalda. Tjänsten är en del av Ropo 24-lösningen.

– Affärsenhetscheferna kan i realtid se faktureringssituationen och svara och reagera på kundförfrågningar bättre än tidigare. Förr i tiden var det nästan omöjligt att ta fram sådan information för de olika affärsenheterna. Detta bidrar också till att förbättra kundupplevelsen, säger Saurus.

– Tidigare var vi tvungna att köra utestående balanser för en grupp företag i taget och i Excel beräkna den totala summan för kundfordringar. Nu hanteras realtidsövervakning via Ropo 24, och tack vare den nya BI-tjänsten är finansiella data bättre inbäddade i den dagliga verksamheten, berömmer Saurus.

Henry Pärssinen, kundansvarig på Ropo Capital, anser att övervakning i realtidslösningar kommer att bli allt viktigare i framtiden.

– En digitaliserad faktureringsprocess är effektiv och optimerar kundfordringscykeln. Utöver ett effektivt faktureringssystem, kan företag utnyttja kunddata härledda från fakturering på ett mer aktivt sätt. Realtidsövervakning möjliggör snabbare svar och bättre kundförståelse. Det är en viktig aspekt av konkurrenskraften, anger Pärssinen.

Attendo är den största vård och omsorgsleverantören i Norden. Företaget grundades 1985. Förutom för de äldre, tillhandahåller Attendo tjänster inom omsorg om funktionshindrade, rehabilitering psykiatriska patienter och människor och familjer som behöver hjälp. Inom vårdsektorn, erbjuder företaget ett brett utbud av primära och specialiserade vårdtjänster i hela Finland. Attendo har mer än 20.000 anställda i över 500 anläggningar i mer än 200 platser i Sverige, Finland, Norge och Danmark. www.attendo.fi

Attendo
Attendo

Ytterligare information:
Merja Saurus, ekonomichef, Attendo, merja.saurus@attendo.fi
Henry Pärssinen, kundansvarig, Ropo Capital, tel. +358 44 783 8782, henry.parssinen@ropocapital.fi

Attendo BI analytics tjänst för fakturans livscykel fakturering Ropo 24 hantering av kundfordringar sjukvård