Facebook LinkedIn Twitter Email

Mission & vision

Vår tillväxt begränsas inte av marknadens storlek, konkurrenternas åtgärder eller förändringarna på marknaden, utan vår kompetens växer som en homogen grupp. Vi vill vara en teknisk föregångare, men även bakom vår teknik finns alltid en människa.

Vår styrka är baserad på arbete i grupp, där varje Ropo-anställd kan förlita sig på varandras stöd i alla situationer. Vi tror att vår originella och unika företagskultur är främsta källan till konkurrensfördelar, som bäst speglas av våra värdegrunder i Förtroendesfär.


Varför vi finns till

I Finland är det en hederssak att sköta sina förpliktelser. Den baseras på det finländska samhällets största konkurrensfördel – tillit. Ropo finns till så att våra kunder kan växa lönsamt med fokus på sin egen kärnkompetens. Vi tar hand om faktureringen, kundtjänsten i anslutning till betalningar och effektiva kassaflöden. Vår tjänst håller de ekonomiska hjulen i rullning och stärker den finländska förtroendekulturen.


Var är vi nu och vart är vi på väg

Vi utmanar traditionell fakturerings-, reskontrahanterings-, fordringshanterings- och finansieringsbranscher. Vi är ett betydelsefullt tjänsteföretag i Finland – vi skickar var sjätte faktura i Finland. Över 8 000 företag förlitar sig på våra tjänster.

Vår historia har ändå bara börjat – vår målsättning för 2020 är att vara marknadsledande inom tjänster för fakturans livscykel i Finland. Vi vill hjälpa ännu flera finländska företag och erbjuda marknadens bästa lösningar. Vi tror att de bästa tjänsterna för finländarna är konkurrenskraftiga även internationellt. Vi vill vara världsbäst i att modernisera faktureringen.