Facebook LinkedIn Twitter Email

Ansöka om en kreditgräns på nätet

Information som anges i ansökan är konfidentiell.

Förutom grundläggande information om företaget, innehåller blanketten frågor om företagets skulder, ekonomi och fakturering.
Den som anger informationen säkerställer att informationen är aktuell och korrekt.

Ansökan följs av ett initialt finansieringsbeslut, som ännu inte är bindande för någondera parten.
Om det initiala finansieringsbeslutet är positivt, kommer du att bli tillfrågad om mer detaljerad information om företaget och dess nyckeltal.

Om du fyller i ansökan med en offentlig dator, kom ihåg att tömma cacheminnet och stänga alla webbläsarfönster innan stängning.