Sallila Energia

Sallila Energia on uudistanut laskutustaan ottamalla käyttöön Ropo Capitalin laskun elinkaaripalvelun. Yhteistyö Ropon kanssa on tuonut energiayhtiölle resurssisäästöjä ja mahdollistanut keskittymisen omaan ydinliiketoimintaansa. Hyödyt ovat korostuneet etenkin energiakriisin aikana – luotettavan ja asiantuntevan kumppanin avulla sujuvat laskutusprosessit ja laadukas asiakaspalvelu on voitu varmistaa muuttuvissakin tilanteissa.

Sallila Energialle räätälöity Ropon palvelukokonaisuus kattaa laskujen välityksen, reskontravalvonnan, muistutus- ja perintäpalvelun sekä maksamiseen liittyvän asiakaspalvelun. Ropon kanssa tehtävällä yhteistyöllä lähdettiin hakemaan etenkin helpotusta asiakaspalvelun ja reskontran työhön sekä systemaattisuutta muistutus- ja perintäprosesseihin.

Laskutuksen kokonaisuus ja siihen liittyvä asiakaspalvelu haluttiin siirtää Ropolle nopealla aikataululla ennen talvikuukausia, jolloin sähkölaskut ovat korkeimmillaan ja yhteydenotot energiayhtiön asiakaspalveluun odotetusti kasvussa. Palveluiden käyttöönotto toteutui tavoiteaikataulussa ja ensimmäiset laskut saatiin Ropon laskun elinkaarimalliin suunnitellusti joulukuussa 2022.

Sallila Energian kehityspäällikkö Matti Hällfors kiittelee Ropoa vaivattomasta yhteistyöstä ja hyvin toteutetusta käyttöönottoprojektista.

– Ropon asiantunteva henkilöstö hoiti projektivetovastuun tehokkaasti ja ratkaisukeskeisesti. Ropolla on vahva energiatoimialan tuntemus ja valmiit käyttöönottomallit, jotka tekivät uudistusprosessin meille hyvin helpoksi, Hällfors toteaa.

Saumaton laskutusprosessi tehostaa toimintaa

Ropon palvelussa on valmiit rajapinnat yleisimpiin taloushallinnon ohjelmistoihin. Myös Sallila Energian käytössä oleva laskutusjärjestelmä oli integroitavissa suoraan Ropon omaan Ropo 24 -järjestelmään.

Aiemmin yhtiö lähetti aineistot operaattorille itse ja muistutus- ja perintätoimet hoidettiin eri kumppanin kautta. Ropon yhden palveluntarjoajan mallissa aineisto siirtyy automatisoidusti vaiheesta toiseen ja manuaaliset työvaiheet ovat minimissään. Muistutukset lähetetään automaattisesti, kun eräpäivä ylittyy ja sovitut määreet täyttyvät. Yhtenäisen laskutusprosessin vaikutukset ovat näkyneet nopeasti mm. kassankierrossa, joka on Hällforsin mukaan tehostunut huomattavasti Ropon kumppanuuden myötä.

– Kun aineistot liikkuvat sujuvasti, kassa kiertää nopeammin. Kassavirran ennustamista helpottaa myös Ropon kattava raportointipalvelu, josta voimme seurata laskutuksen eri osa-alueita ajantasaisesti, Hällfors summaa.
Hällfors kertoo, että Ropon raportointi on tuonut saataville paljon sellaista laskutusdataa, jota yhtiössä ei ole aikaisemmin voitu yhtä vaivattomasti seurata. Palvelu sisältää kattavat raportit mm. aineiston välityksestä, avoimista saatavista, myyntireskontrasta, maksuvalvonnasta, luottotappioista, tehtävien hallinnasta ja asiakaspalvelusta.

– Raportointipalvelumme avulla voidaan pureutua tarkemmin asiakkaiden maksukäyttäytymiseen ja hakea laajempaa tietoa liiketoiminnan suunnittelun ja kehittämisen tueksi. Palvelussa voi tarkastella esimerkiksi saatavien kiertoaikaa sekä odotettavissa olevia suorituksia ja luottotappioita. Kaikki tiedot ovat helposti tarkasteltavassa ja analysoitavassa muodossa, Ropon avainasiakaspäällikkö Juha Kajala kertoo.

Palvelu lunasti odotukset

Varsinais-Suomessa ja Satakunnassa toimiva Sallila Energia tarjoaa monipuolisia sähkön myyntiin, verkkopalveluihin ja energiajärjestelmien toimituksiin liittyviä palveluita, joita käyttää kuukausittain noin 33 000 asiakasta.

Energiayhtiö vastaa edelleen laskun sisältöön liittyvästä asiakaspalvelusta ja Ropo hoitaa laskun maksamiseen liittyvät yhteydenotot aina ennakoivasta maksusuunnittelusta perintävaiheen maksujärjestelyiden tekemiseen. Aiemmin yhtiö hoiti myös reskontran itse, mutta Ropon yhden palveluntarjoajan mallissa myös maksuvalvonta ja myyntireskontran hoito kuuluvat kokonaisuuteen.

Sallila Energian talousjohtaja Leena Jylhän mukaan yhteistyö Ropon kanssa on tuonut yhtiön asiakaspalveluun lisää laatua ja resursseja sekä laajemmat aukioloajat. Hyödyt ovat korostuneet etenkin energiakriisin aikana, jolloin maksuneuvonnalle ja -järjestelyille on ollut tavallista enemmän tarvetta.

– Ropo on reagoinut energiatoimialan muutoksiin nopeasti ja olemme voineet luottaa siihen, että asiakkaitamme palvellaan laadukkaasti myös poikkeuksellisissa tilanteissa. Kumppanuus Ropon kanssa on lunastanut odotuksemme ja olemme tyytyväisiä yhteistyöhön, Jylhä toteaa.

Sallila Energian lisäksi Ropon asiakkaita energia-alalla ovat mm. Väre, Lumme Energia, Oomi Energia ja Elenia.


Lisätietoja:
Päivi Enden, asiantuntija, laskun elinkaaripalvelu ja rahoitus, Ropo Capital, p. +358 44 700 6038, paivi.enden@ropocapital.fi
Juha Kajala, avainasiakaspäällikkö, Ropo Capital, puh. +358 44 719 3508, juha.kajala@ropocapital.fi
Matti Hällfors, kehityspäällikkö, Sallila Energia, puh. +358 2 764 3282, matti.hallfors@sallila.fi
Leena Jylhä, talousjohtaja, Sallila Energia, puh. +358 40 724 6181, leena.jylha@sallila.fi

Sallila Energia -konserniin kuuluvat emoyhtiö Sallila Energia Oy ja sen tytäryhtiöt Sallila Sähkönsiirto Oy, Forssan Energia Oy sekä Sallila Energiapalvelut Oy. Vuonna 1914 perustettu yritys sijaitsee Varsinais-Suomessa, mutta myy sähköä koko Suomen alueella. Sähkönsiirron jakelualueina ovat Huittinen, Punkalaidun, Loimaa ja Ypäjä. www.sallila.fi.

Ropo Capital on johtava laskun elinkaari- ja rahoituspalveluiden tarjoaja Suomessa. Palvelumme kattaa koko laskun elinkaaren hallinnan laskujen välityksestä reskontraan, saatavien hallintaan ja rahoitukseen. Kilpailemme Pohjoismaiden markkinoilla teknologisena edelläkävijänä – toimintamallimme pohjautuu omaan teknologiaan, automaatioon ja reaaliaikaiseen raportointiin. Vuosittain palvelumme kautta lähetetään yli 170 miljoonaa laskua ja muuta dokumenttia. Päätoimipisteemme on Kuopiossa ja työllistämme Suomessa, Ruotsissa ja Norjassa noin 400 talouden ammattilaista. www.ropocapital.fi.