Itä-Savon Sairaanhoitopiiri

Itä-Savon sairaanhoitopiirin siirtyminen Ropo Capitalin laskujen lähetys-, reskontra- ja maksuvalvontapalveluun on tuonut merkittäviä säästöjä ja helpottanut eläkesiirtymää.

Kun Itä-Savon sairaanhoitopiiri siirtyi Ropo Capitalin asiakkaaksi, sairaanhoitopiirin reskontraosastolta oli jäämässä työntekijöitä eläkkeelle ja paineet säästöihin olivat kovat. Perintätoimi oli jo aiemmin ulkoistettu, mutta muuten käytössä ei ollut sähköisiä järjestelmiä tai automaatioita.

Eläköitymisen vuoksi oli ajankohtaista uudistaa taloushallinnon prosessi ja etsiä yhteistyökumppani, joka hoitaisi perinnän lisäksi laskujen tulostamisen ja lähettämisen sekä reskontra- ja maksuvalvontapalvelut.

– Ropo Capitalin palveluun siirtyminen oli vaivatonta, vaikein vaihe prosessissa oli tarjouspyynnön laatiminen. Tarkasti valmistellun tarjouspyynnön avulla oli kuitenkin helppo vertailla palveluiden tarjoajia ja käydä kohta kohdalta läpi, miten mikäkin asia tehdään. Kokonaisuus oli Ropolla hyvin hallinnassa ja nopeasti tuli esille, että Ropo on luotettavin palveluntarjoaja, kertoo Itä-Savon sairaanhoitopiirin talouspäällikkö Pekka Martikainen.

Myyntireskontran rutiinityöt minimiin

Itä-Savon sairaanhoitopiirissä kaikki potilasmaksut hoidetaan laskutuksella, käteismaksumahdollisuutta terveysasemilla ei ole. Ennen Ropo Capitalin palveluihin siirtymistä, reskontran työt vaativat päivittäin parin henkilön työpanoksen. Nyt Ropo Capital  toteuttaa reskontra- ja maksuvalvontapalvelut kokonaisuudessaan laskujen lähettämisestä perintätoimeen asti.

– Ropon reskontrapalvelun avulla on saatu vähennettyä myyntireskontran rutiinityöt minimiin. Tämä on tuonut selvää säästöä ja vapauttanut henkilöstöresursseja muualle. Laskutukseen ei ole tarvinnut palkata uusia työntekijöitä, vaikka kolme henkilöä on jäänyt eläkkeelle. Säästöjä on saatu myös postituskuluissa, Martikainen listaa.

– Suurimmat edut Ropon laskujen lähetyspalveluun siirtymisessä on ollut laadukas, pitkälle automatisoitu palvelu. Hyödyt ovat tulleet euromääräisinä säästöinä ja henkilöstöresurssien vapautumisena muuhun käyttöön. Vuoden aikana konkreettista säästöä on tullut noin 80 000 – 120 000 euroa. Olemme olleet kaikin puolin tyytyväisiä palveluihin. Ulkoistamisesta saatiin heti paljon hyötyjä, ja positiivista on, että Ropon asiantuntijat kertovat palveluista ja ehdottavat mahdollisia ratkaisuja. Kehitysehdotusten perusteella olemme voineet huomattavasti parantaa toimintojamme, Martikainen kertoo.

Itä-Savon Sairaanhoitopiiri

Lisätietoja:
Ropo Capital, asiakkuusjohtaja Mikko Uotinen, puh. 040 500 4339, mikko.uotinen@ropocapital.fi