Ropo Capital - Ropo 24

Ropo Teknologioiden puolivuosikatsaus

Pidämme Ropolla huolen siitä, että asiakkaidemme käytössä olevat Ropon teknologiat ja järjestelmät kehittyvät jatkuvasti. Teemme vuoden aikana järjestelmäpäivityksiä, joissa tuomme Ropo 24 ja Ropo Online -palveluihin uusia ominaisuuksia ja toiminnallisuuksia helpottamaan asiakkaidemme ja asiakkaidemme asiakkaiden arkea. Palvelumme keskiössä on aina myös tietoturvasta huolehtiminen – tietoturvaa valvotaan koko ajan ja siihen liittyen toimintamalleja ja työkaluja kehitetään jatkuvasti.

Ropon 24:n ja Ropo Onlinen käytettävyyden parantaminen on osa jatkuvaa kehitystyötämme. Viimeisen puolen vuoden aikana Ropo 24:n käytettävyyttä on parannettu mm. helpottamalla huomautuskulujen hallinnointia sekä ottamalla käyttöön uusi laskuarkisto, joka mahdollistaa alkuperäisten laskujen kuvien hakemisen sen jälkeenkin, kun laskutehtävät eivät ole enää saatavilla Ropo 24:ssa.

Ropo Onlinen käytettävyyttä on parannettu mm. tuomalla kaikki tunnistautumisvaihtoehdot heti ensimmäiselle kirjautumissivulle sekä täydentämällä verkkopankkivalikoimaa Ålandsbankenilla, jonka tunnuksilla Onlinessa voi tunnistautua ja hoitaa maksuasioita.

Raportointi

Viimeisen puolen vuoden aikana myös raportointi on laajentunut; taloushallinnon raportteja on täydennetty Avoimet myyntisaamiset -raportilla ja BI-palveluun on tuotu uudet raportit, jotka kertovat Ropon palvelulaskuista profiili-, tuoteryhmä-, tuote- ja laskutasoilla. BI-palvelu on ollut toukokuusta 2022 lähtien käytössä suoraan Ropo 24:n kautta.

Olemme myös tuottaneet uusia sähköpostiraportteja sekä uudistaneet Ropo 24:n siirtovahvistusta huomioimalla asiakkaidemme erilaiset toimintatavat vahvistukselta saatavien tietojen käsittelyssä.

Käytettävyys ja käyttötuki

Meille on tärkeää, että palveluidemme käyttäminen on kaikille mahdollisimman helppoa ja niiden saavutettavuus on hyvä. Olemme sitoutuneet raportoimaan käytettävyysaikaamme asiakkaillemme kvartaaleittain ja vastuullisuusraportissamme vuosittain. H2/2022 aikana käytettävyysaika Ropo 24:n osalta oli 99,93 % ja Ropo Onlinen osalta 100 %.

Tuemme palveluidemme käytettävyyttä järjestämällä myös käyttökoulutuksia. Lokakuussa 2022 pidimme Ropo 24 -käyttökoulutuksen laskupohjan asetuksista ja joulukuussa 2022 muistutus- ja perintätoimeksiantojen tekemisestä. Webinaaritallenteet löytyvät Ropo 24:n käyttöohjeista.

Kehitämme palveluitamme tiiviissä yhteistyössä asiakkaidemme kanssa ja keräämme palautetta palveluidemme toimivuudesta säännöllisesti. Ropon vuosittainen asiakastyytyväisyyskysely toteutettiin joulukuussa 2022 ja siinä selvitettiin mm. asiakkaidemme tyytyväisyyttä palveluihimme sekä mahdollisia kehityskohteita. Kyselystä saatiin arvokasta palautetta, jonka huomioimme myös palvelukehityksessämme.