Ropo Capital - NPS H2 2022

Ropon suositteluaste hyvällä tasolla – NPS 64

Selvitämme sekä omien asiakkaidemme että asiakkaidemme asiakkaiden tyytyväisyyttä säännöllisesti. Käytämme mittaamisessa nettosuositteluindeksiä eli NPS-mittaria, jossa luku asettuu välille -100 (ei yhtään suosittelijaa) ja 100 (ei yhtään arvostelijaa).

Päättäjien ja vaikuttajien NPS-kysely on yksi tärkeimmistä mittareistamme ja se toteutetaan kaksi kertaa vuodessa. Lokakuussa toteutetussa kyselyssä saimme tulokseksi 64, mikä on lähes samalla tasolla kuin edellisessä kyselyssä, jossa NPS oli 65. Tulokset yhdistettynä saimme vuoden 2022 NPS-luvuksi 64.

Kyselyn mukaan asiakkaat ovat erityisen tyytyväisiä toimivaan yhteistyöhön ja hyvään palveluun. Kiitosta saivat myös nopea reagointikyky sekä toiminnan ketteryys.

Kyselyn kohdejoukkona olivat avainasiakkaidemme päättävässä asemassa olevat henkilöt ja palveluvastaavat. NPS-kyselyssä pyydetään arvioimaan, kuinka todennäköisesti vastaaja suosittelisi palveluamme ystävälleen/kollegalleen (asteikko 0–10). Myös vapaan palautteen antaminen on mahdollista.

Ropo NPS -H2-2022

Poimintoja palautteista:

Palvelut toimivat hyvin. Pidän siitä, että kehitätte toimintaanne jatkuvasti ja voimme kehitykseen myös vaikuttaa.
Ratkaisukeskeistä toimintaa ja mukavaa yhteistyötä.
Toimiva kokonaisratkaisu asiakkaan kanssa yhdessä tehden.
Yhteistyö sujuu hyvin ja kommunikaatio on avointa.
Nopeaa, ammattitaitoista ja ystävällistä palvelua. Ropo 24 toimii aina ja uudet BI-raportit ovat mahtavat.
Nopeaa ja hyvälaatuista palvelua.
Olen ollut hyvin tyytyväinen palveluun ja sen nopeuteen sekä tarkkuuteen. Yhteistyö ja asioiden selvitys on vastannut tarpeitani eri tilanteissa.