Ropo Capital - Ropo 24

Ropo Teknologioiden puolivuosikatsaus

Pidämme Ropolla huolen siitä, että asiakkaidemme käytössä olevat Ropon teknologiat ja järjestelmät kehittyvät jatkuvasti. Teemme vuoden aikana järjestelmäpäivityksiä, joissa tuomme Ropo 24 ja Ropo Online -palveluihin uusia ominaisuuksia ja toiminnallisuuksia helpottamaan asiakkaidemme ja asiakkaidemme asiakkaiden arkea.

Viimeisen puolen vuoden aikana Ropon Teknologioissa on kehitetty etenkin reaaliaikaista raportointia, joka on keskeinen osa palvelumalliamme mahdollistaen täyden näkyvyyden laskutuksen kaikkiin vaiheisiin.

Kehitystä on osaltaan ohjannut myös uusi pysyvä perintälaki, joka astui voimaan 1.5.2022 väliaikaisen sääntelyn päätyttyä 30.4.2022. Siirtymä väliaikaisista säännöksistä uusiin säännöksiin on huomioitu myös Ropon palveluprosesseissa ja järjestelmiimme on tehty lain edellyttämät muutokset.

Raportoinnin kehittäminen

Kevään aikana suurin yksittäinen projekti Ropo Teknologioissa oli BI-palvelumme uudistaminen. Päivittäin päivittyvä raportointipalvelu on toukokuusta 2022 lähtien ollut käytettävissä suoraan Ropo 24 -palvelun kautta. Uudistuksen myötä palvelu on entistäkin kattavampi, nopeampi ja käyttäjäystävällisempi.

BI-palvelu täydentää Ropo 24:n perusraportointia ja sen avulla voidaan pureutua tarkemmin asiakkaiden maksukäyttäytymiseen ja saada tietoa päätöksenteon tueksi, laskutuksen ja kassavirran optimointiin sekä asiakasymmärryksen kasvattamiseen.

Ropo 24:n perusraportointia on kehitetty myös parantamalla taloushallinnon raporttien latausominaisuuksia sekä tuomalla raportteihin käyttöä helpottavia uusia tietokenttiä.

Käytettävyyden parantaminen ja käyttötuki

Ropon 24:n ja Ropo Onlinen käytettävyyden parantaminen on osa jatkuvaa kehitystyötämme. Palveluihin on tehty yksittäisiä pieniä parannuksia mm. hakutoimintoihin, näkymiin, ulkoasuun ja ohjeisiin.

Tuemme palveluidemme käytettävyyttä järjestämällä myös käyttökoulutuksia. Toukokuussa järjestimme uudistuneesta BI-palvelusta webinaarin ja teimme käytön tueksi video- ja pdf-ohjeita. Seuraavien webinaarien aiheina ovat laskupohjan asetukset (11.10.2022) ja perintätoimeksiantojen tekeminen. Webinaaritallenteet sekä käyttöohjeet löytyvät Ropo 24:n oikeasta yläkulmasta kysymysmerkki-ikonin takaa.

Teknologia & vastuullisuus

Vastuullisuus on keskeinen osa Ropo Capitalin strategiaa ja arvomaailmaa. Haluamme tarjota asiakkaillemme palvelun, joka on entistäkin digitaalisempi, dataohjautuvampi ja kokonaisvaltaisesti vastuullinen. Tänä vuonna julkaisimme ensimmäisen vastuullisuusraporttimme, joka tarkastelee konsernimme vastuullisuustyötä laajasti.

Ropo Teknologioiden näkökulmasta vastuullisuustyömme keskeisimmät painopistealueet ovat vastuullisen ja lain mukaisen laskun elinkaariprosessin varmistaminen, tietoturvan ylläpitäminen, verkkopalveluiden saavutettavuus ja hyvä käytettävyys sekä korruption vastainen työ.

Meille on tärkeää, että palveluidemme käyttäminen on kaikille mahdollisimman helppoa ja niiden saavutettavuus on hyvä. Olemme sitoutuneet raportoimaan käytettävyysaikaamme asiakkaillemme kvartaaleittain ja vastuullisuusraportissamme vuosittain. H1/2022 käytettävyysaika Ropo 24:n osalta oli 99,45 % ja Ropo Onlinen osalta 99,96 %. Verkkopalveluidemme kehityksen tukena hyödynnämme mm. verkkosisällön saavutettavuusohjeita (WCAG) ja suoraan käyttäjiltä saatua palautetta.

Lue lisää vastuullisuustyöstämme ja tutustu vastuullisuusraporttiimme täällä.