Ropo Capital - Robobotti

Ropo Capitalin vastuullisuusstrategian ytimessä ovat inspiroiva työympäristö, vastuullinen palvelutuotanto ja ilmastoystävällinen laskun elinkaari – vastuullisuusraportti 2021 on nyt julkaistu

Ropo Capitalilla vastuullisuus on olennainen osa strategiaa ja arvomaailmaa. Vuonna 2021 keskityimme vastuullisuustyössämme koko konsernin kattavan vastuullisuusstrategian kokoamiseen ja sitouduimme Global Reporting Initiative (GRI) -standardien mukaiseen raportointiin. Konsernin ensimmäinen vastuullisuusraportti 2021 on nyt julkaistu.

Luottamus on Ropo Capitalin liiketoiminnan perusta. Vastaamme yritysten tärkeimpien prosessien toimivuudesta koko laskun elinkaaren ja rahaliikenteen osalta laskujen välityksestä reskontraan ja saatavien hallintaan. Uskomme, että vastuullisuus jokaisella liiketoiminnan osa-alueella on ainut tapa ylläpitää luottamusta ja vahvistaa kestävän kasvun edellytyksiä.

Vuoden 2021 aikana kirkastimme strategiaamme ja tarkensimme vastuullisuustyömme painopisteitä olennaisuusanalyysin, sidosryhmähaastatteluiden ja vastuullisuustekijöihin keskittyneen riskianalyysin avulla.

Strategiatyön ja Ropon vastuullisuusperiaatteiden pohjalta rakennettiin koko konsernin kattava vastuullisuusstrategia, jonka pääteemoja ovat ihmiset ja inspiroiva työympäristö, eettinen ja vastuullinen palvelutuotanto sekä ilmastoystävällinen laskun elinkaari.

”Vastuullisuustyömme keskiössä ovat edelleen ihmiset: asiakkaat, asiakkaan asiakkaat ja meidän omat ropolaiset. Teemoissa ja pääpainopisteissä korostuu se mikä meille on tärkeintä ja se missä meidän toiminnallamme on suurin vaikutus”, kertoo Ropo Capital -konsernin vastuullisuusraportoinnista vastaava brändi- ja viestintäjohtaja Jenni Jantunen.

Ropon vastuullisuusstrategian ytimessä on kaksitoista pääteemojen alle jakautuvaa painopistettä. Näistä tärkeimmiksi on priorisoitu toimintamme kannalta kriittisimmät painopisteet: vastuullinen ja lain mukainen laskun elinkaariprosessi, tietoturva, sitoutuneet työntekijät sekä selkeä ja avoin vastuullisuusviestintä.

Lisäksi strategiassa painotetaan ympäristövaikutusten ja kestävän luotonhallinnan merkitystä. Palveluidemme avulla meillä on mahdollisuus vähentää laskutuksen ympäristökuormitusta ja edistää vastuullista luotonantopolitiikkaa sekä hyvää maksumoraalia.

Ropolla vuodet 2021 ja 2022 ovat vastuullisuusstrategian, raportoinnin ja tiedonkeruun osalta täytäntöönpanon vuosia. Tavoitteenamme on yhtenäistää konsernin toimintamallit ja keskeiset mittarit strategiamme mukaisesti, jonka jälkeen tarkennamme pitkän aikavälin vastuullisuustavoitteitamme ja suunnitelmiamme.

Ensimmäinen Ropo Capital -konsernin vastuullisuustyötä laajasti tarkasteleva vastuullisuusraportti 2021 on julkaistu nettisivuillamme ropocapital.fi, ropocapital.se ja ropocapital.no. Raportti kattaa kaikki konsernin yhtiöt ja toimipisteet Suomessa, Ruotsissa ja Norjassa.

Jatkossa vastuullisuusraporttimme julkaistaan tilinpäätöksen yhteydessä.

Vastuullisuusraportti 2021


Lisätietoja:

Jenni Jantunen, Brändi- ja viestintäjohtaja
puh. 044 756 9603, jenni.jantunen@ropocapital.fi

Ropo Capital on johtava laskun elinkaari- ja rahoituspalveluiden tarjoaja Suomessa. Palvelumme kattaa koko laskun elinkaaren hallinnan laskujen välityksestä reskontran hoitoon, saatavien hallintaan ja rahoitukseen. Kilpailemme Pohjoismaiden markkinoilla teknologisena edelläkävijänä – toimintamallimme pohjautuu omaan teknologiaan, automaatioon ja reaaliaikaiseen raportointiin. Työllistämme Suomessa, Ruotsissa ja Norjassa noin 370 talouden ammattilaista. Päätoimipisteemme on Kuopiossa. Meillä on yli 10 000 aktiivista asiakasta pk-yrityksistä kaikista suurimpiin yhtiöihin ja vuosittain palvelumme kautta lähetetään yli 140 miljoonaa laskua ja muuta dokumenttia. Tavoitteenamme on kasvaa alamme johtavaksi toimijaksi Pohjoismaissa vuoteen 2023 mennessä.