Ropo Capital - asiakaspalvelu

Pysyvä perintälaki astui voimaan 1. toukokuuta 2022

Uusi pysyvä perintälaki astui voimaan 1.5.2022, voimassa olleen väliaikaisen sääntelyn päätyttyä 30.4.2022. Tavoitteena on parantaa yritysvelallisten asemaa ja yhdenvertaista kohtelua sekä yhtenäistää perintäalan käytäntöjä.

Laki sisältää mm. pysyvät säännökset yritysperintään siitä, minkälaisista perintätoimista ja kuinka monesta perintätoimesta saa vaatia korvauksen, perintäkulujen enimmäismääristä sekä aikarajoista maksullisille kirjeille sekä tratalle. Myös sähköisen lähettämisen edellytyksiä sekä kuluttajien että yritysten osalta on pyritty joustavoittamaan. Ajantasaiset enimmäiskulumäärät ja aikarajat löytyvät Ropon palveluhinnastosta.

Ropon perintäprosessit noudattavat aina voimassa olevaa lainsäädäntöä

1.1.2021 lähtien voimassa olleen väliaikaisen lain tavoitteena oli auttaa koronavirustilanteen vuoksi maksuvaikeuksissa olevia yrityksiä. Perintälain väliaikaisista säännöksistä luovuttiin 30.4.2022 ja ne korvattiin nykyisellä pysyvällä lailla 1.5.2022 alkaen.

Siirtymä väliaikaisista säännöksistä uusiin säännöksiin on huomioitu myös Ropon palveluprosesseissa, eikä lakimuutos edellytä Ropon asiakkailta toimenpiteitä – huolehdimme, että muistutus- ja perintäprosessi hoidetaan aina mahdollisimman laadukkaasti, lain edellyttämällä tavalla ja asiakassuhteita kunnioittaen.