Ropo Capital - Ropo 24

Ropo Teknologioiden puolivuosikatsaus

Pidämme Ropolla huolen siitä, että asiakkaidemme käytössä olevat Ropon teknologiat ja järjestelmät kehittyvät jatkuvasti. Teemme vuoden aikana järjestelmäpäivityksiä, joissa tuomme Ropo 24 ja Ropo Online -palveluihin uusia ominaisuuksia ja toiminnallisuuksia helpottamaan asiakkaidemme ja asiakkaidemme asiakkaiden arkea.

Viimeisen puolen vuoden aikana Ropon Teknologioiden kehityksen painopistealueena on ollut etenkin monikanavaisen asiakaspalvelun kehittäminen ja asiakaskokemuksen parantaminen, raportoinnin uudistaminen ja tietoturvan pitkäjänteinen kehittäminen.

Ropo Teknologioiden kehitystä on marraskuusta 2021 asti luotsannut teknologiajohtaja Mikko Puhakka, joka siirtyi Ropolle yhdysvaltalaisen tietotekniikkayhtiö Oraclen palveluksesta.

Ropo Online -kehitys

Monikanavaisen asiakaspalvelun kehittäminen ja digitaalisen asiakaskokemuksen parantaminen on tarkoittanut mm. Ropo 24:n kanssa yhdessä toimivan Ropo Online -verkkopalvelun kehittämistä. Osana tätä kehitystyötä olemme integroineet Ropo Onlineen suomi.fi-valtuutustoiminnallisuuden, jonka avulla palvelussa voi hoitaa henkilökohtaisten maksuasioiden lisäksi myös yritysten, yhdistysten ja muiden yhteisöjen avoimia laskuja.

Toimme Ropo Onlineen myös asiakaspalvelubotin, joka auttaa maksamiseen, myöhästyneisiin maksuihin ja maksujärjestelyihin liittyvissä kysymyksissä jakamalla tietoa ja opastamalla asioiden hoitamisessa. Olemme lisäksi täydentäneet Onlinen verkkopankkivalikoimaa sekä lisänneet kielivalikoimaan norjan kielen.

Uudistuksia raportointiin, laskutukseen ja tunnistautumiseen

Keskeinen osa Ropon palvelumallia on reaaliaikainen raportointi, jonka avulla voimme auttaa asiakkaitamme hyödyntämään laskutusdataa liiketoimintansa kehittämisessä.

Olemme tuoneet Ropo 24:ään uudet, aiempaa kattavammat taloushallinnon raportit, minkä myötä myyntilaskutuksen kokonaisuutta voi seurata entistäkin helpommin ja monipuolisemmin. Lisäksi olemme laajentaneet raportteja mm. maksettujen tilitysten ja hyvityslaskujen maksutietojen osalta sekä valmistelleet uuden BI-raportointipalvelun käyttöönottoa.

Sähköisyysasteen nostaminen on yksi tavoitteistamme ja sen myötä myös sähköisten jakelukanavien kehittäminen on osa jatkuvaa toimintaamme. Täydensimme Ropon laskutusvaihtoehtojen kokonaisuutta uudella MobilePay Invoice -tuotteella, minkä myötä asiakkaillamme on mahdollisuus tarjota omille asiakkailleen MobilePay yhtenä maksuvaihtoehtona.

Olemme myös ottaneet Ropo 24:ssä käyttöön uudistetun asiakastietolomakkeen, jolla kysymme toimeksiantajaamme liittyviä asiakas- ja henkilötietoja sekä asiakassuhteen alkaessa että säännöllisesti asiakkuuden aikana.

Käytettävyyden parantaminen

Ropon 24:n käytettävyyden parantaminen on osa jatkuvaa kehitystyötämme. Palveluumme on tehty yksittäisiä pieniä parannuksia esimerkiksi hakutoimintojen ja kielivalikoiden osalta. Käyttökokemusta on parannettu myös selkeyttämällä ohjeistuksia käyttöliittymälle sekä myös kirjeille ja laskuille.

Sähkön vähittäismarkkinoiden keskitetty tiedonvaihtojärjestelmä Datahub otettiin käyttöön helmikuussa 2022. Ropon keskeinen rooli on ollut varmistaa asiakkaidemme Datahub-yhteensopivuus laskutus- ja perintäprosessien osalta. Olemme kehittäneet Ropo 24 -järjestelmää vastaamaan Datahubin teknisiä vaatimuksia ja parantaneet palvelun käytettävyyttä mm. käyttöpaikkatietojen osalta.

Palveluidemme käytön tueksi olemme tehneet myös uusia käyttöohjeita ja järjestäneet erilaisia käyttökoulutuksia. Webinaareja on pidetty uudistuneista taloushallinnon raporteista, Ropo Onlinen käytöstä sekä Ropo 24:n perustoiminnallisuuksista.

Webinaaritallenteet sekä käyttöohjeet pdf- ja videomuodossa löytyvät Ropo 24:n oikeasta yläkulmasta kysymysmerkki-ikonin takaa. Seuraavat käyttökoulutuswebinaarit järjestetään Ropo 24:n perustoiminnallisuuksista ja BI-raportointipalvelun käytöstä.

Ropo 24 -versiopäivityksissä otettiin marraskuussa käyttöön laajennettu aikataulu, jolla olemme voineet varmistaa, että päivitykset voidaan tehdä huolellisesti, palvelun laatu säilyy hyvänä ja suunnitellut käyttökatkot pysyvät ilmoitetussa aikataulussa.