Ropo Capital - Etelä-Karjalan jätehuolto

Väliaikainen perintälaki | Tratan käytön rajoituksiin kevennyksiä 1.10.

Perintälaissa on vuoden 2021 alusta asti ollut voimassa väliaikaisesti yksityiskohtaiset säännökset myös muiden kuin kuluttajaperinnän perintäkulujen enimmäismääristä, perintätoimien aikarajoista ja kulukorvaukseen oikeuttavien perintätoimien enimmäismääristä sekä velallisen kokonaiskuluvastuusta.

1.10.2021 alkaen trattaa koskevat rajoitukset keventyvät ja tratta on yhtiömuodosta riippumatta käytettävissä, mutta lyhyintä mahdollista protestointiaikaa pidennetään väliaikaisesti 10 päivästä 21 päivään. Protestointiajan jälkeen tratan voi julkaista tai ilmoittaa merkittäväksi luottotietorekisteriin. Tratan protestointia koskevan muutoksen on tarkoitus olla voimassa 1.10.2021 – 30.4.2022.

Tavoitteena on auttaa koronavirustilanteen vuoksi maksuvaikeuksissa olevia yrityksiä antamalla niille pidempi aika taloudellisen tilanteensa selvittämiseksi ennen tratan mahdollista julkaisua tai ilmoittamista merkittäväksi luottotietorekisteriin.

Perintälakiin on odotettavissa myös pysyviä muutoksia

Oikeusministeriön työryhmän ehdotuksen mukaan väliaikaisesta sääntelystä on tarkoitus tehdä pysyvää. Ehdotuksen mukaan muiden kuin kuluttajasaatavien perintäkulut pidettäisiin pysyvästi alemmalla tasolla ja lakiin lisättäisiin pysyvät säännökset mm. kokonaiskuluvastuun enimmäismääristä ja perintätoimien aikarajoista. Tavoitteena on parantaa yritysvelallisten asemaa ja yhdenvertaista kohtelua sekä yhtenäistää perintäalan käytäntöjä.

Pysyvien muutosten on tarkoitus astua voimaan toukokuun alussa 2022 väliaikaisen perintälain voimassaoloajan päätyttyä.

Lainsäädännön muutokset ja viranomaisohjeet otetaan aina huomioon palveluprosessissamme. Me huolehdimme, että yrityksesi muistutus- ja perintäprosessi hoidetaan systemaattisesti, lain edellyttämällä tavalla ja asiakassuhteitasi kunnioittaen.