Ropo Capital - asiakaskokemus

Kesän aikana teemme yrityskuva- ja asiakaskokemustutkimusta

Haluamme selvittää millaisia mielikuvia Ropon asiakaspalvelun ja maksuneuvonnan kanssa asioineilla asiakkailla on maksuasioiden hoitamisesta ja miten asiakkaat kuvaavat asiakaskokemustaan.

Vastausten perusteella arvioimme onnistumistamme ja keräämme palautetta palvelumme kehittämiseksi. Selvitämme myös asiakkaiden kokemuksia eri palvelukanavistamme ja siitä, millaisia asioita edelleen mieluiten hoidetaan henkilökohtaisesti ja missä itsepalvelukanavan tai verkkopalvelun arvioidaan toimivan parhaiten.

Kysely toteutetaan puhelinhaastatteluina sekä verkkokyselynä. Tutkimuksen teknisestä toteutuksesta vastaa tutkimustoimisto Feelback Oy.