Ropo Capital - Board

Eduskunta hyväksyi perintälain väliaikaisten muutosten jatkamisen kevääseen 2022 asti

Eduskunta on hyväksynyt hallituksen esityksen perintälain väliaikaisten muutosten jatkamisesta osittain 30.4.2022 asti. Tarkoituksena on helpottaa koronatilanteen vuoksi maksuvaikeuksissa olevien yritysten tilannetta ja jatkaa säännöksiä katkeamatta siihen asti, kun valmisteltavat pysyvät lainsäädännön muutokset tulevat voimaan.

Perintälaissa on vuoden 2021 alusta asti ollut voimassa väliaikaisesti yksityiskohtaiset säännökset myös muiden kuin kuluttajaperinnän perintäkulujen enimmäismääristä, perintätoimien aikarajoista ja kulukorvaukseen oikeuttavien perintätoimien enimmäismääristä sekä velallisen kokonaiskuluvastuusta.

Tämänhetkiset säännökset ovat voimassa kesäkuun loppuun. Väliaikaisia muutoksia on kuitenkin tarkoitus jatkaa katkeamatta 30.4.2022 asti, pois lukien tratan käytön rajoittamista koskevat säännökset, jotka on tarkoitettu olemaan voimassa 30.9.2021 asti.

1.10.2021 alkaen tratan käyttöä koskevat rajoitukset päättyvät ja tratta on yhtiömuodosta riippumatta käytettävissä, mutta protestointiaikaa pidennetään väliaikaisesti 10 päivästä 21 päivään. Tratan protestointia koskevan muutoksen on tarkoitus olla voimassa 1.10.2021 – 30.4.2022. Tavoitteena on auttaa koronavirustilanteen vuoksi maksuvaikeuksissa olevia yrityksiä antamalla niille pidempi aika taloudellisen tilanteensa selvittämiseksi ennen tratan mahdollista julkaisua tai ilmoittamista merkittäväksi luottotietorekisteriin.

Yrityssaatavien perintään liittyvien kulutasojen osalta jatketaan 1.1.2021 voimaan astuneiden säännösten mukaisesti, paitsi kokonaiskuluvastuu nousee yli 500 euron yrityssaatavissa 410 eurosta 480 euroon 1.7.2021 alkaen.

Väliaikaisen lain säännöksiä sovelletaan sen voimassaoloaikana tehtäviin perintätoimiin. Oikeusministeriön asettama työryhmä valmistelee parhaillaan ehdotusta pysyvistä perintälain muutoksista, jotka on tarkoitus ottaa käyttöön heti väliaikaisen lain voimassaolon päättymisen jälkeen. Lainsäädännön muutosehdotuksen on määrä valmistua elokuussa.

Lainsäädännön muutokset ja viranomaisohjeet otetaan aina huomioon palveluprosessissamme. Me huolehdimme, että yrityksesi muistutus- ja perintäprosessi hoidetaan systemaattisesti, lain edellyttämällä tavalla ja asiakassuhteitasi kunnioittaen.