Maksuviiveet lyhenivät vuonna 2020

Koronaepidemia ei näytä vaikuttaneen yritysten laskutusmääriin tai lisänneen maksuviiveitä. Päinvastoin – maksuviiveet jopa lyhenivät vuonna 2020. Vaikutukset vaihtelevat vahvasti toimialoittain: koronarajoitukset ovat koetelleet erityisesti tapahtuma-, matkailu- ja ravintola-alalla toimivia yrityksiä ja alojen henkilöstöä. Maksusuunnitelmien määrässä nähdään kasvua koronaepidemiaa edeltävään aikaan verrattuna.

Yritysten ja kuluttajien maksukyvyssä on nähty korona-aikana yllättävä käänne; yritysten maksuviiveet alkoivat lyhentyä vuoden 2020 toisella vuosineljänneksellä ja ajallaan maksettujen laskujen määrä kasvoi edelleen toisella vuosipuoliskolla.

Pelättyjä massairtisanomisia ei nähty ja kulutuksen vähennyttyä rahaa on jäänyt säästöön, mikä on pitänyt myös kuluttajien maksukyvyn keskimäärin hyvänä. Ajallaan maksettujen laskujen määrä on pysynyt yli 80 prosentissa myös kuluttajien osalta koko koronaepidemian ajan.

Koronaepidemian alkuvaiheessa varauduttiin perintämäärien nousuun. Yrityslaskutuksen osalta muistutus- ja perintämäärät ovat kuitenkin olleet vuonna 2020 jopa laskussa. Parantuneen maksukyvyn katsotaan johtuneen yritystukien laajasta määrästä; yritysten maksukyky oli keskimäärin hyvässä kunnossa vuonna 2020.

Epävarma taloustilanne heijastui laajasti kuluttajiin ja maksujärjestelyihin hakeutui kuluttajia, joilla ei aiemmin ollut maksuvaikeuksia. Koronan alkuvaiheessa maksuaikaa haettiin aktiivisesti ja Ropolla nähtiin selkeä piikki eräpäivän siirroissa. Lisämaksuaika kuitenkin auttoi ja perintätoimien osuus laski korona-aikana hieman myös kuluttajapuolella. Kevään 2020 jälkeen eräpäivän siirtojen määrä tasaantui – maksusuunnitelmien määrä on sen sijaan pysynyt edelleen aiempaa korkeammalla tasolla.

Laskutusmäärissä ei ole havaittu muutoksia. Keskimäärin laskutusmäärät ovat pysyneet korona-aikaa edeltävällä tasolla sekä yritys- että kuluttajalaskutuksen osalta. Tietyillä palvelualoilla ja yksittäisillä asiakkailla laskumäärät ovat pudonneet.


Ropon tilastot perustuvat Ropo Capital -konsernin laskutus- ja maksuvalvonta-aineistoon. Ropo välittää vuosittain yli 170 miljoonaa laskua ja muuta dokumenttia. Suomessa noin joka viides lasku kulkee Ropo Capitalin palveluiden kautta.