Ropo Capital - Board

Perintälain väliaikaisia muutoksia esitetään jatkettavaksi kevääseen 2022 asti

Hallitus esittää 1.1.2021 puoleksi vuodeksi voimaan astuneen väliaikaisen perintälain säännöksiä jatkettavaksi osittain 30.4.2022 asti. Tarkoituksena on helpottaa maksuvaikeuksissa olevien yritysten tilannetta ja jatkaa säännöksiä katkeamatta siihen asti, kun valmisteltavat pysyvät lainsäädännön muutokset tulevat voimaan.

Väliaikaisessa laissa säädetään yritysperinnän perintäkulujen euromääräisistä enimmäismääristä, perintätoimien aikarajoista ja kulukorvaukseen oikeuttavien perintätoimien enimmäismääristä sekä velallisen kokonaiskuluvastuusta.

Laissa on rajoituksia myös julkisuhkaisen maksukehotuksen eli tratan käyttöön. Tratan käytön rajoittamista nykyisellä tapaa esitetään jatkettavaksi syyskuun loppuun asti, jonka jälkeen tratta olisi yhtiömuodosta riippumatta käytettävissä, mutta protestointiaika pitenisi 10 päivästä 21 päivään. Protestointiajan piteneminen helpottaisi maksuvaikeuksissa olevien yritysten tilannetta antamalla velallisyritykselle sen yhtiömuodosta riippumatta enemmän aikaa taloudellisten asioiden järjestelyyn ennen tratan julkaisua tai ilmoitusta luottotietorekisteriin. Protestointiajan pidennyksen olisi tarkoitus olla voimassa 30.4.2022 asti.

Hallituksen esityksen mukaan väliaikaisten perintäkulusäännösten voimassaoloa on perusteltua jatkaa yritysten koronavirustilanteesta johtuvien maksuvaikeuksien vuoksi. Yritysten taloudellisen tilanteen odotetaan korjaantuvan, mutta elpyminen vie aikaa ja on sidoksissa liiketoimintaan vaikuttavien rajoitusten purkamiseen. Trattaa koskevia rajoituksia esitetään lievennettäväksi 1.10.2021 alkaen.

Ropon perintäprosessit noudattavat aina voimassa olevaa lainsäädäntöä. Me huolehdimme, että yrityksesi muistutus- ja perintäprosessi hoidetaan mahdollisimman tehokkaasti, lain edellyttämällä tavalla ja asiakassuhteitasi kunnioittaen.

Lisätietoa hallituksen esityksestä »