Ropo Capital

Yritysperinnän kuluihin esitetään kulukattoa – Ropo Capital sääntelyn kannalla

Oikeusministeriö on valmistellut keväästä lähtien perintälain tilapäistä muutosta, joka astuisi voimaan 1.1.2021. Muutosesitysluonnoksen mukaan lakiin asetettaisiin kulukatto myös yritysperinnän kulujen osalta ja tarkennettaisiin mm. perintätoimien aikarajoja.

Hallituksen esityksen mukaan väliaikaisen lakimuutoksen tarkoituksena on pienten ja keskisuurten yritysten aseman helpottaminen koronakriisin aikana. Viimeisimpien tietojen mukaan tilapäinen perintälaki astuisi voimaan 1.1.2021 ja pysyisi voimassa 30.6.2021 asti.

Perintäkulujen tasoa on seurattu aktiivisesti 2010-luvulla ja viimeisimpien vuosien aikana yritysperinnän kulutasot ovat laskeneet merkittävästi mm. AVIn tiukentuneiden linjausten myötä.

Olemme tarkastelleet Ropon yritysperinnän kuluja useaan otteeseen vuosien 2019–2020 aikana ja muokanneet toimintaamme AVIn uuden linjan mukaisesti. Viimeksi laskimme yritysperinnän kuluja maaliskuussa 2020, kun siirryimme omaehtoisesti kevennettyyn yritysperintään. Tuolloin koronaepidemian vuoksi käyttöön otetun valmiuslain myötä oli selvää, että koronakriisistä kasvaa erityisesti yrityksiä kuormittava talouskriisi. Laskimme yritysperinnän kuluja myös vuonna 2019 AVIn tuolloisten ohjeistuksien mukaisesti.

Toistaiseksi yritysperinnän kulut ovat koronaepidemian vuoksi tehtyjen kevennysten vuoksi alempana kuin koskaan aiemmin. Meidän lisäksemme monet muut merkittävät Suomen Perimistoimistojen Liittoon kuuluvat toimijat ovat tehneet omaehtoisia yritysperinnän kevennyksiä, joiden tarkoituksena on tukea yritysten toimintaedellytyksiä korona-aikana ja kriisistä selviytymistä.

Näkemyksemme mukaan yritysperinnän sääntelyssä on edelleen selkeyttämisen varaa ja ymmärrämme tarpeen koronakevennysten laajentamisesta alan kaikkiin toimijoihin. Väliaikainen perintälaki on hyvä ottaa käyttöön ja jatkaa Sanna Marinin hallitusohjelmaan alun perinkin kuuluneen laajemman perintälakiuudistuksen valmistelua.

Mielestämme yritysperinnän tarkempi sääntely laissa helpottaa kaikkien alalla toimivien yritysten toimintaa ja tuo koko toimialalle hallituksen määrittämän yhtenäisen toimintamallin. On kuitenkin tärkeää, että sääntely laajennetaan koskemaan kaikkia perintää harjoittavia tahoja lakiasiaintoimistoista rahoituslaitoksiin. Tällä hetkellä sääntely koskee vain rekisteröityneitä perintätoimen harjoittajia.

Viimeisimmän muutosesitysluonnoksen mukaan väliaikaiseksi tarkoitetussa perintälaissa säädettäisiin mm. perintäkulujen euromääräisistä enimmäismääristä, perintätoimien aikarajoista ja kulukorvaukseen oikeuttavien perintätoimien enimmäismääristä, velallisen kokonaiskuluvastuusta sekä tiettyjen velallisten osalta myös trattaperinnän kiellosta.

Olemme aloittaneet perintälakiuudistukseen valmistautumisen heti ensimmäisen muutosesitysluonnoksen yhteydessä. Lakimuutos otetaan Ropon toiminnassa huomioon heti sen lopullisen sisällön ollessa selvillä. Odotamme, että lakiesitys etenee käsittelyyn lokakuun aikana.

Perintäkulujen leikkaaminen ei tule vaikuttamaan perintäpalveluidemme laatuun tai laajuuteen. Noudatamme edelleen yritysperinnän edellyttämää erityistä huolellisuutta ja teemme tarvittavat toimenpiteet ja selvitykset, jotta voimme varmistua myös velallisen oikeusturvan toteutumisesta.