Behind the scenes – uratarinoita ropolaisista

Behind the scenes -juttusarja avaa ropolaisten uratarinoita ja työarkea ropojengin omalla äänellä. Sarjan viidennessä tarinassa tutustutaan Ropon taloushallintotiimiin, jossa business controllerina toimii Niko ja controllerina Jari. Nikon ja Jarin tiet ovat johtaneet Ropolle eri reittejä pitkin – Nikon osaamispolku taloushallinnon tehtäviin on ollut vahvasti IT-painotteinen ja vaatinut itsenäistä opiskelua talouspuolesta. Jarin polku taloushallintoon on kulkenut operatiivisen liiketoiminnan kautta. Molemmat heistä ovat päässeet hyödyntämään ja kehittämään omaa osaamistaan siirtymällä talon sisällä yksiköstä toiseen ja päätyneet lopulta työskentelemään Ropon taloushallintotiimin.

 

Millaisen urapolun kautta olette päätyneet Ropolle?

Niko tuli Ropolle yrityskaupan myötä Enfo Zenderiltä vuonna 2017 ja Jarin matka Ropolla alkoi Trust Kapitalin tilitoimistosta Trust Accountsista vuonna 2016. Trust Kapital ja Enfo Zender löivät hynttyyt yhteen vuonna 2017 tapahtuneessa yrityskaupassa ja samaan aikaan tehdyn brändiuudistuksen myötä Nikosta ja Jarista tuli virallisesti ropolaisia.

– Olen koulutukseltani tietojenkäsittelytieteen maisteri ja myös työhistoriani on IT-painotteinen. Olen työskennellyt aiemmin kahdessa eri IT-palveluyhtiössä ja ollut tekemässä muun muassa tietovarasto- ja BI-ratkaisuja sekä toiminut monenlaisissa dataan ja analytiikkaan liittyvissä rooleissa, Niko kertoo.

– Tulin alun perin kirjanpitäjäksi tilitoimistoon, mutta jo samana vuonna siirryin reskontrapäällikön tehtävään. Sitä ennen ehdin työskennellä erilaisissa rooleissa tilitoimistomaailmassa reilut 15 vuotta. Lisäksi olin pari vuotta valtion leivissä ELY-keskuksessa käsittelemässä maksatushakemuksia, Jari muistelee.

 

Millaisissa työtehtävissä olet työskennellyt Ropolla, ja miten päädyit nykyiseen rooliisi?

Niko oli alkuun tekemässä tuotteistettua asiakasraportoinnin BI-ratkaisua, jonka avulla asiakkaat saavat näkymän Ropon kautta kulkevaan laskudataansa ja pystyvät analysoimaan mm. loppuasiakkaiden maksukäyttäytymiseen liittyviä asioita.

– Tässä projektissa meidän omien järjestelmien data tuli jokseenkin tutuksi, mikä on ollut erinomainen pohja nykyiselle roolilleni, jossa toimin datan tuottajana ja tulkitsijana Ropolle, Niko alleviivaa.

Tarve Nikon nykyiselle roolille tuli liiketoiminnan nopeasta kasvusta ja omistajien vaatimuksesta saada Ropolle ison yrityksen raportointimenetelmät ja -prosessit, jotta talouden seuranta ja ennustaminen olisivat toteutettavissa laadukkaammin.

– Tätä lähdettiin silloin rakentamaan ja pääsin mukaan erittäin mielenkiintoiseen ja haastavaan tehtävään. Vaihdoin tiimiä IT:stä taloushallintoon ja siellä opin paljon talouden mittareista ja talousjohtamisesta. Esimies sparrasi uuden opettelussa. Taloushallinnon tiimissämme on nyt talousosaamisen lisäksi teknistä ja analyyttistä kyvykkyyttä, mikä mahdollistaa sen, että pystymme itse hakemaan tarvitsemamme tiedon operatiivisista järjestelmistä sekä kehittämään seurantajärjestelmiämme jatkuvasti ja tulkitsemaan tietoa. Tällä mallilla kehitys on hyvin nopeaa ja tehokasta. Samalla opimme kaikki koko ajan toisiltamme ja myös ymmärrämme dataa paremmin. Nykyisin meillä on tiimissä myös data-analyytikko ja hyödynnämme muun muassa koneoppimista, kun etsimme tapoja tehostaa liiketoiminnan prosessejamme, Niko kuvailee.

Jari toimi aluksi kirjanpitäjänä ja siirtyi pian esimiestehtäviin reskontrapäällikön rooliin. Jari ehti vetää reskontratiimiä pari vuotta, kunnes hänelle tarjoutui mahdollisuus tarttua uusiin haasteisiin controllerin äitiyslomansijaisena.

– Tulin taloushallintoon sijaiseksi palveluyksiköstä ja jäinkin lopulta pysyvästi tiimiin. Sain reskontrassa ymmärrystä Ropon liiketoiminnasta ja operatiivisesta tekemisestä, mikä nopeutti omaksumaan nykyiset tehtäväni. Aikaisemman kokemukseni ansiosta ymmärrän meidän prosessimme paremmin ja tiedän, mitä täällä tehdään ja mitä meidän operatiivisessa toiminnassamme oikeasti tapahtuu. Lisäksi meidän Ropo 24 -järjestelmä oli jo entuudestaan tuttu. Kaikki tämä auttaa lukujen liiketoimintalähtöisessä analysoinnissa, Jari kertoo.

 

Millaisia työtehtäviä nykyinen roolisi sisältää?

– Päätehtäväni on seurata ja ymmärtää, mitä Ropon liiketoiminnassa tapahtuu, tehdä ennusteita ja skenaarioita tulevaisuuteen ja tuoda sitä tietoa johdolle ja organisaatiolle. Vastaan myös sisäisestä BI-järjestelmästämme ja teknisen taustastani ansiosta pystyn kehittämään sitä itse sekä muutenkin hakemaan tarvitsemaani tietoa eri tietokannoista ja järjestelmistä. Työ ei ole kuitenkaan pelkkää datan murskausta. Innostavaa tehtävässä on se, että kenelläkään ei ole yksinään kaikkea tarvittavaa ymmärrystä ja ratkaisuja. Data on hyvä pohja keskusteluille liiketoimintojen eri osa-alueiden kanssa. Sitä tulkitaan ja sen äärellä ideoidaan yhdessä, jolloin kaikkien ymmärrys kehittyy. Tieto pitää keskustelun ja päätökset kiinni todellisuudessa ja varmistaa oikeisiin asioihin keskittymisen, Niko kertoo.

– Vastuullani on kirjanpidon ja tilinpäätöksen oikeellisuuden varmistaminen ja sen tiedon analysointi. Lisäksi vastaan erilaisista sisäisistä kehitysprojekteista, jotka liittyvät taloushallintoon. Roolini sisältää myös paljon yhteydenpitoa eri sidosryhmiin, kuten pankkeihin, vakuutusyhtiöihin, tilintarkastajiin ja verottajaan, Jari kiteyttää vastuitaan.

Molemmissa rooleissa korostuu analysointi ja havainnointi sekä omien huomioiden esille tuominen. Nikolla ja Jarilla on ikään kuin kaksi roolia – tarkkailijan ja esiintuojan roolit.

 

Mikä on parasta omassa työssä?

Niko ja Jari korostavat, että työ on motivoivaa, sillä he saavat olla perillä siitä, mitä Ropolla tapahtuu ja pääsevät osallistumaan mielenkiintoisiin kehityshankkeisiin.

– Pääsemme katsomaan Ropon toimintaa suorastaan näköalapaikalta ja saamme hyödyntää omia vahvuuksiamme ja osaamistamme joka päivä, Jari toteaa tyytyväisenä.

– Lisäksi pystymme vaikuttamaan Ropon tekemisen suuntaviivoihin. Mittaamme tavoitteiden toteutumista ja autamme organisaatiota parantamaan tekemistä tuomalla tietoa päätöksenteon tueksi, Niko lisää.

 

Miksi Ropo?

– Eteenpäin menemisen meininki ja se, että henkilökohtaisilla mielenkiinnonkohteilla pystyy vaikuttamaan omiin työtehtäviin, mikä mahdollistaa jatkuvan oppimisen, Jari pohtii.

– Ropolla on tekemisen meininkiä ja ketteryyttä suuryrityksiä enemmän, vaikka kovasta kasvusta johtuen olemme jo melko iso organisaatio. Kova kasvu tuo paljon tekemistä ja uusia haasteita. Porukka tekee yhdessä kovasti töitä menestyksen eteen ja luomme koko ajan uutta, mikä on innostavaa. Tavoitteiden saavuttaminen on myös palkitsevaa, Niko luettelee.

 

Niko ja Jari työskentelevät Ropon taloushallintotiimissä kolmen muun taloushallinnon ammattilaisen kanssa tehden tiivistä yhteistyötä myös Ropon henkilöstöhallinnon ja tietohallinnon kanssa.


Etsimme jatkuvasti uusia osaajia erilaisiin tehtäviin, joten katso avoimet työpaikkamme tai lähetä avoin hakemus.

Lue lisää ropolaisten uratarinoita: ropocapital.fi/uratarina