Behind the scenes – uratarinoita ropolaisista

Behind the scenes -juttusarja avaa ropolaisten uratarinoita ja työarkea ropojengin omalla äänellä. Sarjan kolmas tarina kertoo lakimiehestämme Antista, jonka tie johti Ropolle oikeustieteen maisterin opintojen aikana. Antti on jatkanut työskentelyä Ropolla valmistumisensa jälkeen. Tehtävät ja vastuut ovat kasvaneet sitä mukaa, kun hän on halunnut haastaa itseään ja oppia uutta.

 

Millainen koulutustausta sinulla on, ja miten päädyit Ropolle?

Antti hyppäsi koulunpenkille vuonna 2014 Joensuussa ja aloitti oikeustieteen maisterin opinnot Itä-Suomen yliopistossa.

– Hain Ropolla avoinna ollutta lakimiehen paikkaa ja sain paikan. Aloitin vuoden 2019 alussa tehtävässä ja suoritin opinnot loppuun töiden ohessa kevään aikana. Ropon toimiala on niin monisäikeinen, että kaikkiin asioihin ei voi valmistautua koulunpenkillä, vaan työ opettaa tekijäänsä. Opiskeluaikana paneuduin erityisesti sopimusjuridiikkaan ja rahoituspuoleen, mistä on ollut etua Ropolla, sillä lakimihenä olen mukana laatimassa sopimuksia toimeksiantajien kanssa, ja rahoituspalvelut ovat yksi osa Ropon laskun elinkaaripalvelumallia, Antti taustoittaa.

 

Miten olet viihtyneet Ropolla?

Antti on viihtynyt Ropolla hyvin ja korostaa sitä, että suurimpana erona moneen muuhun työpaikkaan Ropolla panostetaan hyvän ja mielekkään työyhteisön ja yhteishengen ylläpitoon.

– Ihmisten kanssa työskenteleminen ja yhdessä tekeminen palkitsevat. Meillä on rakentava keskustelukulttuuri ja aina voi kysyä kollegalta näkemystä tai apua. Vaikka työtä on välillä paljon ja sitä tehdään ahkerasti, arvostetaan täällä työn ja vapaa-ajan tasapainoa, mikä ei ole itsestäänselvyys jokaisessa työpaikassa, Antti pohtii.

Vaikka Antti on käynyt hakemassa vauhtia muualta, Savo on hänen mielestään oikein mainio paikka elää. Kuopio tarjoaa hyvät puitteet vapaa-ajan harrastuksille ja luonto järvineen ja metsineen on lähellä.

– Kuopio on hyvin virkeä yliopistokaupunki, jossa ei tarvitse istua pitkiä työmatkoja ruuhkassa ja asuminenkin on edullisempaa kuin esimerkisi pääkaupunkiseudulla. Lisäksi uskon, että Kuopio vetää puoleensa entistä enemmän valmistuvia lakimiehiä, joten täällä tulee olemaan aiempaa suurempi lakimiesyhteisö, Antti ennustaa.

 

Millaisia kehittymismahdollisuuksia Ropo on tarjonnut sinulle?

– Minua on kuunneltu, ja olen voinut aidosti vaikuttaa siihen, mistä haluan oppia lisää ja sitä mukaa myös tehtävät ja vastuut ovat kasvaneet. Erityisen positiivista on ollut se, että Ropo on tukenut jatkuvaa oppimista ja etenkin asianajajatutkinnon suorittamista. Asianajajatutkinto on Suomen Asianajajaliiton järjestämä tutkinto, jonka suorittaminen on yksi tapa saada käytännön tuomioistuinasioissa tarvittava oikeudenkäyntiasiamiehen pätevyys. Tämä on ollut hyvin keskeinen asia, jolla minun ja kollegani kehittymistä on tuettu Ropolla, Antti kertoo.

 

Millaisia työtehtäviä lakimiehet tekevät Ropolla?

– Työ on hyvin monipuolista eikä ikinä voi tietää etukäteen, mitä päivä tuo tullessaan. Paneudumme muuan muassa hankalimpiin perintä-, maksukyvyttömyys-, tietosuoja- ja sopimusasioihin. Lisäksi tehtäviimme kuuluu sisäisten prosessien lainmukaisuuden varmistaminen sekä sisäinen konsultointi ja henkilöstön kouluttaminen lakiasioissa. Vastuullamme on myös mahdollisten reklamaatioiden ja oikeudenkäyntien hoitaminen. Työtehtävämme ovat pääasiassa sellaisia, että niiden hoitaminen onnistuu myös etänä, vaikkapa kesämökiltä käsin, Antti kuvailee.

 

Mitä lakimiehen tehtävässä menestyminen vaatii?

– Lakimiehellä pitää olla hyvät vuorovaikutustaidot sekä kirjallisessa että suullisessa viestinnässä. Työ vaatii myös psykologista silmää, sillä asiat pitää osata esittää oikein ja riittävän hienovaraisesti. Tällöin viestin perillemeno ja paras mahdollinen lopputulos on askelta lähempänä. Pitää ymmärtää, kenelle puhuu ja huomioida kohderyhmä. Me puhumme harvoin muille juristeille, joten meidän pitää osata pukea oikeudelliset lakikoukerot ymmärrettävään muotoon, Antti korostaa.

Antin mukaan lakimiehellä tulee olla hyvä stressinsietokyky, ja asioita pitää osata aikatauluttaa ja priorisoida itsenäisesti. Kyky erottaa olennainen epäolennaisesta on ratkaisevaa ja auttaa priorisoimaan työaikaa oikeisiin asioihin, sillä informaatiotulva on valtava nykypäivänä. Ropon asema on korostuneen moninainen ja sidosryhmiä on useita, mikä tarkoittaa, että myös näkemyksiä on useita. Lakimiehen pitää pystyä erottamaan, mikä on olennaista palveluiden tuottamisen ja liiketoiminnan jatkuvuuden kannalta.

Antti painottaa, että Ropolla lakimies ei voi hautautua tutkijan kammioon istumaan, vaan lakimiehen pitää tykätä ihmisistä ja olla valmis edustamaan ja tekemään yhteistyötä muiden kanssa. Antti onkin kollegoidensa mielestä rautainen lakiasiantuntija, mutta myös helposti lähestyttävä ja rento lakimies, jonka kanssa ei tarvitse turhaan jäykistellä.

 


Etsimme jatkuvasti uusia osaajia erilaisiin tehtäviin, joten katso avoimet työpaikkamme tai lähetä avoin hakemus.

Lue lisää ropolaisten uratarinoita: ropocapital.fi/uratarina