Behind the scenes – uratarinoita ropolaisista

Behind the scenes -juttusarja avaa ropolaisten uratarinoita ja työarkea ropojengin omalla äänellä. Sarjan kolmas tarina kertoo lakimiehistämme Artusta ja Antista, joiden tiet johtivat Ropolle oikeustieteen maisterin opintojen aikana. Molemmat ovat jatkaneet Ropolla valmistumisensa jälkeen. Tehtävät ja vastuut ovat kasvaneet sitä mukaa, kun he ovat halunneet haastaa itseään ja oppia uutta.

 

Millaiset koulutustausta teillä on, ja miten päädyitte Ropolle?

Arttu opiskeli Turun yliopistossa oikeustieteen maisteriksi ja valmistui vuonna 2014. Ropolle hän päätyi jo ennen valmistumistaan avoimella hakemuksella.

– Ropon toimiala on niin monisäikeinen, että kaikkiin asioihin ei voi valmistautua koulunpenkillä, vaan työ opettaa tekijäänsä. Perehdyin opiskeluaikana muun muassa maksukyvyttömyys- ja kiinteistöasioihin ja näistä opinnoista on ollut hyötyä Ropolla. Ne ovat auttaneet minua ymmärtämään paremmin toimialaa sekä toimeksiantajiemme toimintatapoja ja tarpeita. Kävin opiskeluaikana kartuttamassa kielitaitoani ja perehtymässä maksukyvyttömyysasioihin myös Uppsalan yliopistossa Ruotsissa. Valmistumisvuosi on jäänyt mieleen jalkapallon MM-kisavuotena, Arttu muistelee hymyillen.

Samana vuonna, kun Arttu sai käteensä maisterin paperit Turun yliopistosta, Antti hyppäsi koulunpenkille Joensuussa ja aloitti oikeustieteen maisterin opinnot Itä-Suomen yliopistossa.

– Hain Ropolla avoinna ollutta lakimiehen paikkaa ja sain paikan. Aloitin vuoden 2019 alussa tehtävässä ja suoritin opinnot loppuun töiden ohessa kevään aikana. Opiskeluaikana paneuduin erityisesti sopimusjuridiikkaan ja rahoituspuoleen, mistä on ollut etua Ropolla, sillä olemme mukana laatimassa sopimuksia toimeksiantajien kanssa, ja rahoituspalvelut ovat yksi osa Ropon laskun elinkaaripalvelumallia, Antti taustoittaa.

 

Miten olette viihtyneet Ropolla?

Molemmat ovat viihtyneet Ropolla hyvin ja korostavat sitä, että suurimpana erona moneen muuhun työpaikaan Ropolla panostetaan hyvän ja mielekkään työyhteisön ja yhteishengen ylläpitoon.

– Ihmisten kanssa työskenteleminen ja yhdessä tekeminen palkitsevat. Meillä on rakentava keskustelukulttuuri ja aina voi kysyä kollegalta näkemystä tai apua, Antti tuumii.

– Ropolla vallitsee vahva suorapuheisuuden kulttuuri, joka on hyve. Meillä ei turhaan patsastella, Arttu lisää naurahtaen.

– On hienoa, että Ropolla katsotaan työntekijöiden työtuntien perään ja pidetään huoli siitä, että meillä pyritään pitämään kiinni säännöllisistä työajoista. Vaikka työtä on välillä paljon ja sitä tehdään ahkerasti, arvostetaan täällä työn ja vapaa-ajan tasapainoa, mikä ei ole itsestäänselvyys jokaisessa työpaikassa, Arttu pohtii.

Vaikka molemmat ovat käyneet hakemassa vauhtia muualta, Savo on heidän mielestään oikein mainio paikka elää. Kuopio tarjoaa hyvät puitteet vapaa-ajan harrastuksille ja luonto järvineen ja metsineen on lähellä.

– Kuopio on hyvin virkeä yliopistokaupunki, jossa ei tarvitse istua 45 minuutin työmatkoja ruuhkassa ja asuminenkin on edullisempaa kuin pääkaupunkiseudulla. Lisäksi Kuopio vetää puoleensa entistä enemmän valmistuvia lakimiehiä, joten täällä tulee olemaan aiempaa suurempi lakimiesyhteisö, Arttu ennustaa.

 

Millaisia kehittymismahdollisuuksia Ropo on tarjonnut teille?

– Meitä on kuunneltu, ja olemme voineet aidosti vaikuttaa siihen, mistä haluamme oppia lisää ja sitä mukaa myös tehtävät ja vastuut ovat kasvaneet. Erityisen positiivista on ollut se, että Ropo on tukenut jatkuvaa oppimista ja etenkin asianajajatutkinnon suorittamista. Asianajajatutkinto on Suomen Asianajajaliiton järjestämä tutkinto, jonka suorittaminen on yksi tapa saada käytännön tuomioistuinasioissa tarvittava oikeudenkäyntiasiamiehen pätevyys. Tämä on ollut hyvin keskeinen asia, jolla meidän kehittymistämme on tuettu Ropolla, Arttu ja Antti kertovat yhdessä.

 

Millaisia työtehtäviä lakimiehet tekevät Ropolla?

– Työ on hyvin monipuolista eikä ikinä voi tietää etukäteen, mitä päivä tuo tullessaan. Paneudumme muuan muassa hankalimpiin perintä-, maksukyvyttömyys-, tietosuoja- ja sopimusasioihin. Lisäksi tehtäviimme kuuluu sisäisten prosessien lainmukaisuuden varmistaminen sekä sisäinen konsultointi ja henkilöstön kouluttaminen lakiasioissa. Vastuullamme on myös mahdollisten reklamaatioiden ja oikeudenkäyntien hoitaminen, Arttu ja Antti luettelevat.

– Työtehtävämme ovat pääasiassa sellaisia, että niiden hoitaminen onnistuu myös etänä, vaikkapa kesämökiltä käsin, Arttu lisää.

 

Mitä lakimiehen tehtävässä menestyminen vaatii?

– Lakimiehellä pitää olla hyvät vuorovaikutustaidot sekä kirjallisessa että suullisessa viestinnässä, Antti painottaa.

Arttu jatkaa, että työ vaatii myös psykologista silmää, sillä asiat pitää osata esittää oikein ja riittävän hienovaraisesti. Tällöin viestin perillemeno ja paras mahdollinen lopputulos on askelta lähempänä. Pitää ymmärtää, kenelle puhuu ja huomioida kohderyhmä. Me puhumme harvoin muille juristeille, joten meidän pitää osata pukea oikeudelliset lakikoukerot ymmärrettävään muotoon.

Hyvä stressinsietokyky on myös tärkeä ominaisuus, ja asioita pitää osata aikatauluttaa ja priorisoida itsenäisesti. Kyky erottaa olennainen epäolennaisesta on ratkaisevaa ja auttaa priorisoimaan työaikaa oikeisiin asioihin, sillä informaatiotulva on valtava nykypäivänä. Ropon asema on korostuneen moninainen ja sidosryhmiä on useita, mikä tarkoittaa, että myös näkemyksiä on useita. Lakimiehen pitää pystyä erottamaan, mikä on olennaista palveluiden tuottamisen ja liiketoiminnan jatkuvuuden kannalta, Arttu ja Antti kuvailevat yhdessä.

Molemmat korostavat, että Ropolla lakimies ei voi hautautua tutkijan kammioon istumaan, vaan lakimiehen pitää tykätä ihmisistä ja olla valmis edustamaan ja tekemään yhteistyötä muiden kanssa. Arttu ja Antti ovatkin kollegoiden mielestä rautaisia lakiasiantuntijoita, mutta myös helposti lähestyttäviä ja rentoja lakimiehiä, joiden kanssa ei tarvitse turhaan jäykistellä.

 


Etsimme jatkuvasti uusia osaajia erilaisiin tehtäviin, joten katso avoimet työpaikkamme tai lähetä avoin hakemus sähköpostitse osoitteella rekry@ropocapital.fi.

Lue lisää ropolaisten uratarinoita: ropocapital.fi/uratarina